รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ

 1.  Hot season   -  ฤดูร้อน
 2.  Cool season   -  ฤดูหนาว
 3.  Rainy season  - ฤดูฝน
 4.  Summer  -  ฤดูร้อน
 5.  Rainy/wet season  - ฤดูฝน
 6.  Winter  -  ฤดูหนาว
 7.  Dry season  -  ฤดูแล้ง
 8.  Autumn  -  ฤดูใบไม้ร่วง
 9.  Summer  -  ฤดูร้อน
 10.  Sweltering  -  ร้อนระอุ
 11.  Warm  -  อบอุ่น
 12.  Sunny  -  แดดจัด
 13.  Summer  -  ฤดูร้อน
 14.  Sultry  -  ร้อนอบอ้าว
 15.  Sun  -  ดวงอาทิตย์
 16.  Tropical storm  -  พายุโซนร้อน
 17.  Rainy/wet season  -  ฤดูฝน
 18.  Showery  -  ฝนตกโปรยปราย
 19.  Rainy  -  ฝนตก
 20.  Drizzly   -  ปรอยๆ
 21.  Isolated rain  -  ฝนตกบางพื้นที่
 22.  Light rain   -  น้ำฝนเล็กน้อย
 23.  Thunderbolt  -  ฟ้าผ่า
 24.  Moderate rain   -  น้ำฝนปานกลาง
 25.  Widely scattered rain  - ฝนตกกระจาย
 26.  Widespread rain  - ฝนตกทั่วไป
 27.  Rain shadow  - เขตเงาฝน,มีฝนตกน้อย
 28.  Rainbow  -  สายรุ้ง
 29.  Rainy season  -  ฤดูฝน
 30.  Thunder  -   ฟ้าร้อง
 31.  Thunderstorm  - พายุฝนฟ้าคะนอง
 32.  Dew   -   น้ำค้าง
 33.  Downpour   -  ฝนตกหนักมาก
 34.  Flood  -  น้ำท่วม
 35.  Humid  -  ชื้น
 36.  Twister  -  พายุหมุน
 37.  Whirlwind   -  ลมหมุน
 38.  Stormy   -  มีพายุ
 39.  Breezy   -  มีลมอ่อน
 40.  Windy   -  ลมแรง
 41.  Winter   -  ฤดูหนาว
 42.  Frosty   -  ที่หนาวจัด
 43.  Snow  -   หิมะ
 44.  Winter  -   ฤดูหนาว
 45.  Cold    -  หนาว
 46.  Freezing  -   เย็น
 47.  Cool    -  เย็น
 48.  Icy  -  เย็นฉ่ำ
 49.  Fresh wind - ลมหนาวที่พัดค่อนข้างแรง
 50.  Twister    -  พายุหมุน
 51.  Whirlwind   -  ลมหมุน
 52.  Cloudy   -   มีเมฆมาก
 53.  Foggy   -   เต็มไปด้วยหมอก
 54.  Fog    -  หมอก
 55.  Hazy    -  สลัว,เป็นหมอก
 56.  Haze   -   หมอกควัน
 57.  Misty   -   มีหมอก

ขอบคุณที่มาคำศัพท์จาก: www.chulagradeuptutor. com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ