วันลอยกระทง-The-Loy-Krathong-Festival-(พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ)

Image

วันลอยกระทง The Loy Krathong Festival (พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ)

วันลอยกระทง 
The Loy Krathong Festival

    สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทยนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงค่ะ วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นประเพณีที่ชาวไทยได้ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาช้านาน ด้วยความเชื่อที่ว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและขจัดเคราะห์ร้ายต่างๆ ออกไปค่ะ
     กระทงในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ทั้งที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น กระทงใบตอง กระทงกลีบบัว และที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่อย่างกระทงขนมปัง กระทงกรวยไอศกรีม ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากและมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ แต่สำหรับท่านใดที่อยากลองทำกระทงเอง วันนี้เราจะมาทำกระทงใบตองแบบง่ายๆ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและวิธีการทำไปพร้อมๆ กันค่ะ

กระทงใบตอง (Banana Leaves Vessel)
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ค่ะ
    1.     ใบตอง (Banana leaf)
           *นิยมใช้ใบตองตานี เพราะมีความเหนียว สีเขียวสวยสม่ำเสมอ ไม่เปราะ ไม่ฉีกขาดง่ายและทนทาน
    2.     ต้นกล้วย (Banana trunk)
    3.     เข็มหมุด (Pin) หรือ ไม้จิ้มฟัน (Toothpick)
    4.     ธูป (Joss-stick/Incense)
    5.     เทียน (Candle)
    6.     ดอกไม้ (Flower) เช่น กล้วยไม้ (Orchid) ดาวเรือง (Marigold)
    7.     เหรียญ (Coin)
    
ขั้นตอนการทำกระทง
     1.  ตัดต้นกล้วยเพื่อทำฐานกระทง
           Cut or slice a banana trunk to make Krathong's base

     2.  เช็ดทำความสะอาดใบตองด้วยผ้าแห้งไปตามขวาง
           Horizontally clean the banana leaves with dry cloth

     3.  ผึ่งใบตองให้อ่อนตัวลง
           Leave the banana leaves to dry and soft.

     4.  ตัดส่วนก้านใบตองออก
           Cut the banana leaves stalks

     5.  ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
           Tear or cut banana leaves to approximately 1.5 inches wide and 6 inches long         
     6.  พับใบตอง 2 ทบ ทั้ง 2 ด้าน จนมาบรรจบที่กึ่งกลางดังรูป (พับจำนวน 3 กลีบ ต่อ 1 ตับ)
           Fold banana leaves inwards 2 times on each side till they meet the center
           as shown in the picture       
           
รูปที่ 1
           รูปที่ 2  
       
     7.  นำใบตองที่พับแล้วมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกัน 3 ชั้น
           Overlap folded banana leaves in 3 layers             รูปที่ 3

     8.  วางแต่ละตับลงบนฐานกระทงที่เตรียมไว้
           Place each set of folded banana leaves on the prepared banana trunk
           รูปที่ 4

     9.  ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 2.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
           Tear or cut banana leaves to approximately 2.5 inches wide and 6 inches long
        

     10.  พับตามขั้นตอนข้อ 5 จากนั้นพับปลายทั้ง 2 ด้านเข้าหากันเพื่อทำเป็นฐาน จะได้กลีบที่ตั้งตรง
             Do the same as No. 5. Then, pull each side towards each other to make a base.
             You will get an 
upright petal like in the picture.
             
รูปที่ 5

     11.  วางกลีบลงบนฐานกระทงดังภาพ
             Place the petals onto the Krathong’s base
             รูปที่ 6
             รูปที่ 7

     12.  ประดับกระทงด้วยดอกไม้ ธูป และเทียน ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
             Decorate your Krathong by placing some flowers, candles, joss sticks, and coins.
             Your Krathong is now completed.
    
    สำหรับวิธีการทำกระทงข้างต้นนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำแบบง่ายๆ ที่ทุกท่านสามารถลองทำตามได้ค่ะ ขนาดของกระทง รวมถึงขนาดใบตองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและตามความชอบค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านทุกท่านนะคะ แล้วเจอกันใหม่บทความหน้าค่ะ  อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ