สำนวนภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย go

go to it  
(โก ทู อิท)    --->  พยายามทำสิ่งที่ควรทำ

go places  
(โก  เพลซเซซ)    --->  มีอนาคตรุ่งเรือง(คำไม่เป็นทางการ)

go to law  

(โก ทู ลอ)    --
->  นำขึ้นศาล(กรณีพิพาท)

go to sea
 
(โก ทู ซี)   --
->   เป็นกะลาสี

go to pot  
(โก ทู พอท)    --
->  สูญเสีย(คำไม่เป็นทางการ)

go to bits  
(โก ทู บิทสฺ)   --
->   ควบคุมตัวเองไม่ได้

go to seed  

(โก ทู ซีด)   --
->   (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)

go to town  

(โก ทู เทานฺ)   --
->   ทำเต็มที่(และมักประสบผลลำเร็จ)

go it alone  
(โก อิท อะโลน)   --
->   ทำด้วยตนเอง

go to waste  

(โก ทู เวสทฺ)   --
->   สูญเสีย

go to trial  
(โก ทู ไทรเอิล)   --
->   ถูกดำเนินคดี

go to press  

(โก ทู เพรซ)   --
->   ถูกตีพิมพ์หรือจะตีพิมพ์

go to earth  
(โก ทู เอิธ)   --
->   หลบซ่อนลงดิน

Cr. Pasa24.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ