สำนวน ...."Let someone down"

วันนี้สำนวนที่อยากให้เรียนรู้คือ "Let someone down" ซึ่งเป็นสำนวนที่น่าสนใจกันนะคะ 

"let"               อ่านว่า "เลท"       แปลว่า "ให้, อนุญาต" 

"someone"     อ่านว่า  "ซัม วัน"  แปลว่า "ใครสักคน" 

"down"           อ่านว่า "ดาวน์"      แปลว่า "ลง" 

......แต่เวลาแปลความหมาย เราไม่สามารถแปลตรงตัวได้ ว่า "ให้ใครสักคนลง" ได้เลย 

แต่ความหมายของสำนวนนี้ที่แท้จริง คือ "ทำให้ผิดหวัง"  .... 

ตัวอย่างประโยค 

"I always trust in you. Please don't let me down."

"ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณเสมอ โปรดอย่าทำให้ฉันผิดหวัง" 

 

 

 ความเห็น ถาม - นักแปลตอบ

<-- แปลงเป็นตัวเลข แปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน