เทศกาลสงกรานต์-ภาษาญี่ปุ่น

Image

เทศกาลสงกรานต์ ภาษาญี่ปุ่น

 สวัสดีค่ะ...

   เข้าสู่เดือนเมษายน หรือบ้านเราเรียกกันว่าปีใหม่ไทย 
และในเดือนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าต้องเข้าสู่เทศกาลเล่นน้ำ หรือเทศกาลสงกรานต์
.
     วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี  
เป็นวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว และวันเป็นวันหยุดราชการด้วย
.
  วันนี้เพจของเรามีประโยคที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันสงกรานต์
เป็นภาษาญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะ

 .
ลองไปดูกันเลยค่ะ


กิจกรรมในวันสงกรานต์
ソンクラーン祭(まつ)りの活動(かつどう)

1.    ทำบุญตักบาตร
ถือเป็นการรักษากายใจให้สะอาดผ่องแผ้ว เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
初詣(はつもうで)(お坊(ぼう)さんに供(そな)え物(もの)を捧(ささ)げる)は、心身(しんしん)の浄化(じょうか)または幸福(こうふく)の祈(いの)りをしながら仏教(ぶっきょう)の後継(こうけい)や 維持(いじ)することとなります。 

2.    ก่อเจดีย์ทราย
ชาวบ้านจะช่วยกันขนทราย มาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่างๆ ในบริเวณวัด จากนั้นทรายที่เราก่อเป็นเจดีย์ ก็จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง บำรุง หรือถมพื้นที่ ในวัดนั้นๆ
砂仏塔(すなぶっとう)の造(つく)りは、住民達(じゅうみんたち)がお寺(てら)の敷地内(しきちない)に砂(すな)を運(はこ)んで色(いろ)んなサイズの仏塔(ぶっとう)を一緒(いっしょ)に造(つく)ります。そして仏塔(ぶっとう)の形(かたち)に造(つく)られた砂山(すなやま)はお寺(てら)の復興(ふっこう)として工事(こうじ)、増設及(ぞうせつおよ)び埋立(うめた)てとして使われます。

3.    ปล่อยนกปล่อยปลา
 เนื่องจากก่อนวันสงกรานต์ เป็นช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชาวบ้านพากันไปจับปลา และจับนก แต่หากตัวไหนที่ยังเล็กๆ ก็จะทำการเลี้ยงไว้ก่อน จากนั้นก็นำมาปล่อยในวันสงกรานต์ เป็นการทำบุญเพื่อแสดงความเมตตา กรุณาต่อสัตว์
鳥魚(とりさかな)の釈放(しゃくほう)は、ソンクラーン前(まえ)の時期(じき)は旱魃(かんばつ)の季節(きせつ)なので住民達(じゅうみんたち)が魚(さかな)や鳥(とり)を捕(と)り始(はじ)めます。但(ただ)し、捕(と)った魚(さかな)と鳥(とり)がまだ小(ちい)さいなら、大(おお)きくなるまで飼育(しいく)してソンクラーンの日(ひ)に釈放(しゃくほう)します。このような行為(こうい)は道徳(どうとく)の積(つ)み方(かた)として動物(どうぶつ)への思(おも)いやりや親切(しんせつ)さを表(あらわ)す方法(ほうほう)です。

4.    สรงน้ำพระ
เพื่อความเป็นศิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย มีทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณร
お坊(ぼう)さんへの水(みず)かけは、タイの元日(がんじつ)の幸福及(こうふくおよ)び尊意(そんい)の表(あらわ)す方法(ほうほう)として仏像(ぶつぞう)、僧侶及(そうりょおよ)び坊主(ぼうず)に軽(かる)く水(みず)をかけます。

5.    รดน้ำผู้ใหญ่
เป็นการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
目上(めうえ)の人(ひと)への水(みず)かけは、お世話(せわ)になった目上(めうえ)の人(ひと)への尊敬方法(そんけいほうほう)として水(みず)を軽(かる)くかけます。

6.    รดน้ำดำหัว
เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว หรือ การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ และผู้สูงอายุ
お水(みず)かけ式(しき)は、お世話(せわ)になった目上(めうえ)の人(ひと)やお年寄(としよ)りの人(ひと)に対(たい)する過失(かしつ)のお詫(わ)びまたは元日(がんじつ)の祈(いの)りとして軽(かる)く水(みず)をかけます。

7.    เล่นสาดน้ำ
เพื่อชำระสิ่งสงปรก และให้ความชุ่มชื้นแก่กันและกัน สำหรับน้ำที่ใช้ในการสาด นิยมใช้น้ำสะอาด
โดยอาจจะมีแป้งหอม หรือน้ำหอมผสมทาประแป้งด้วย
水(みず)かけ遊(あそ)びは、汚(よご)れの除去(じょきょ)またはお互(たが)いにしっとりと潤(うるお)いを分(わ)かち合(あ)うために水(みず)を楽(たの)しくかけ合(あ)います。純水(じゅんすい)だけをかけるのも、香料(こうりょう)パウダーや香水(こうすい)を混(ま)ぜて頬(ほお)や体(からだ)に塗(ぬ)るのも人気(にんき)です。


เป็นอย่างไรบ้างคะ
ลองนำไปปรับใช้หรือส่งเป็นข้อความ เเชร์บนเฟสบุคได้นะคะ
  วันนี้เอาไว้เเค่นี้ก่อนนะคะ
ครั้งถัดไปจะมีบทความเกี่ยวกับอะไร ภาษาอะไร มาฝากกันนั้น
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ...

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ