เมื่อวาน เมื่อวานซืน วันมะรืน เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร กริยาวิเศษณ์บอกเวลา Time Adverbs 1.  today  -  วันนี้
 2.  tomorrow   -  วันพรุ่งนี้
 3.  yesterday   -  เมื่อวานนี้
 4.  ago  -  ที่ผ่านมา / ที่แล้ว
 5.  this morning  -  เช้าวันนี้
 6.  20 minutes ago  -  20 นาที ที่แล้ว
 7.  yesterday evening   -  เย็นวานนี้
 8.  the previous day   -  วันก่อน
 9.  this month   -  เดือนนี้
 10.  the day before yesterday   -  เมื่อวานซืน
 11.  an hour ago  -  หนึ่งชั่วโมงที่แล้ว
 12.  every other day   -  วันเว้นวัน
 13.  this week   -  สัปดาห์นี้
 14.  next time  -  คราวหน้า / ครั้งต่อไป
 15.  tomorrow afternoon   -  พรุ่งนี้ช่วงบ่าย
 16.  the day after tomorrow  -  วันมะรืน
 17.  the following day   -  วันรุ่งขึ้น
 18.  last time  -  ครั้งล่าสุด / ครั้งสุดท้าย
 19.  this year  -   ปีนี้
 20.  last week   -  สัปดาห์ที่แล้ว
 21.  last month  -   เดือนที่แล้ว
 22.  last year   -  ปีที่แล้ว
 23.  last night   -  เมื่อคืน / คืนที่ผ่าน
 24.  next week    -  สัปดาห์หน้า
 25.  next year  -  ปีหน้า
 26.  In two days    -  ภายในสองเดือน
 27.  the following year   -  ปีหน้า


Cr. IG: mrsthinglish

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ