แนวโน้มของ อาชีพนักแปลภาษา ในยุคดิจิทัล จะเป็นอย่างไร?


แนวโน้มของ อาชีพนักแปลภาษา ในยุคดิจิทัล จะเป็นอย่างไร?

อาชีพนักแปล นั้นเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือใน “ยุคดิจิทัล”  เนื่องจากการเชื่อมต่อกันทางดิจิทัล เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศมีความสำคัญและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้คนมีการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าอดีต แม้แต่ตัวผู้เขียนเองก็มีพฤตกรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยก็ว่าได้ เพราะเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่มีสมาร์ตโฟนเครื่องเดียวก็สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คน และติดตามข่าวสารทั่วโลกได้แล้ว
การใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การการใช้เว็บบอร์ดและกระดานข่าวออนไลน์อย่างในอดีตเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก ทั้งด้านการศึกษา คมนาคม ตลอดจนการสร้างอาชีพ ดังนั้น อาชีพนักแปล มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเช่นกัน บทความนี้จึงจะกล่าวถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับอาชีพนักแปลในยุคดิจิทัลว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร เหมาะแก่ศึกษาต่อเพื่อประกอบเป็นอาชีพหรือไม่ มาดูกันเลย (บทความนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น)