ไปทำงานสาย-เข้าห้องเรียนช้า-จะต้องใช้ประโยคไหน

Image

ไปทำงานสาย เข้าห้องเรียนช้า จะต้องใช้ประโยคไหน ?

I'm sorry I'm late.          ขอโทษที่สายค่ะ

I'm sorry to have kept you waiting.        ขอโทษที่ทำให้รอ

I had to wait ages for a bus.          ฉันต้องรอรถบัสนานมาก

The traffic was terrible.      รถติดมาก

I couldn't find a parking spot.       เราหาที่จอดรถไม่ได้

I got lost when Icame here.         ฉันหลงทางระหว่างมาที่นี่

I'm sorry. because of the traffic jam, I can't go so fast.     ขอโทษนะ เเต่เพราะรถติดเลยมาช้า


by @Topicanative

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ