ไว้เจอกันใหม่, แล้วพบกันใหม่ ในภาษาอังกฤษใช้ประโยคไหนได้บ้าง


นอกจากคำว่า See you again ที่เราได้ยินตั้งแต่จำความได้ (น่าจะได้ยินและแอบใช้บ่อยที่สุดแล้วแหละ)
คำว่า เจอกันใหม่ ในภาษาอังกฤษ สมารถใช้คำไหนได้บ้าง
วันนี้รวมมาไว้ให้แล้วนะคะ ลองอ่านและนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะ


Other ways to say SEE YOU (ไว้เจอกัน)

SEE YOU LATER - ไว้ค่อยเจอกัน
I'm off to bed.
See you later.

ฉันไปนอนก่อนนะ
ไว้ค่อยเจอกัน

SEE YOU AROUND - ไว้ค่อยเจอกัน
Have a good trip!
See you around.

เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
ไว้ค่อยเจอกัน

SEE YOU AGAIN - ค่อยเจอกันใหม่
Thanks for the lift. See you again.
ขอบคุณที่มาส่ง ค่อยเจอกันใหม่นะ

SEE YOU TOMORROW - เจอกันพรุ่งนี้นะ
I have to go now, see you tomorrow.
ฉันต้องไปแล้ว เจอกันพรุ่งนี้นะ

SEE YOU NEXT TIME - เจอกันคราวหน้า
Thanks for visiting. See you next time.
ขอบคุณที่มาเยี่ยม เจอกันคราวหน้านะ

SEE YOU - ไว้เจอกัน
Take care, See you.
ดูแลตัวเองด้วย ไว้เจอกัน

SEE YA - เดี๋ยวเจอกัน
Gotta go, see ya.
ต้องไปแล้วล่ะ เดี๋ยวเจอกันนะ

SEE YOU SOON - แล้วเจอกัน
See you soon Wendy.
แล้วเจอกันนะ เวนดี้

SEE YOU THEN - แล้วเจอกัน
Okay, see you then.
ตกลง แล้วเจอกัน

ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก: mrsthinglish

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ