>

การทักทายภาษาเกาหลี-เมื่อเจอเพื่อนเก่า-หรือแฟนเก่า-(พร้อมคำอ่าน)

Image

การทักทายภาษาเกาหลี เมื่อเจอเพื่อนเก่า หรือแฟนเก่า (พร้อมคำอ่าน)

안녕하세요.
( อันนยองฮาเซโย )
สวัสดี

잘지냈어요?
( ชัล ชีแน็ดซอโย้ )
คุณสบายดีไหม

요즘 내가 지내고 있어요.
( โยจึม แนกา ชัลชีแนโกอิดซอโย )
ฉันสบายดี

당신은 어때요?
( ทังชินนึน ออแต๊โย้ )
คุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง

그냥 그래요.
( คือนยัง คือแรโย )
ก็เรื่อยๆนะ

밥을 같이 갈래요?
( พับบึล คัดชี มอกกึลแรโย้ )
ไปทานข้าวกันไหม

응 좋아요. 오늘 시간이 있으니까요.
( อึง โชอาโย โอนึล ชีกันนี อิดซอนีกาโย )
อึ้ม! ได้สิ วันนี้ฉันว่างพอดี

 지금 일했던 회사가 일해요?
( ชีถึมอิลแฮ๊ดตอนฮเวซกา อิลแฮโย้ )
ยังทำงานอยู่ที่เดิมป่าว

네, 제가 그 회사에서 일했어요.
( เน, เชกา คือ ฮเวซเอซอ อิลแฮ็ดซออโย )
ใช่ ฉันทำงานอยู่ที่เดิม

당신는요? 전에 한 회사가 일했어요?
( ทังชินนึนโย้, ชอเน ฮเวซากา อิลแฮ็สซอโย้ )
คุณล่ะ ทำงานที่เดิมอยู่ใช่ไหม

당신은 결혼했어요?
( ทังชินนึล คยอลฮนแฮ็ดซอโย้ )
คุณแต่งงานหรือยัง

아직요. 저는 결혼 안 해요.
( อาจิกโย ชอนึน คยอลฮน อัน แฮ็ดซอโย )
ยังเลย ฉันยังไม่ได้แต่งงาน

당신은? 결혼했고 자신 가족이 있었어요?.
( ทังชินนึล คยอลฮนแฮ็ดโก ชาชินคาจ๊กกีอิดซอโย้ )
คุณล่ะ แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยัง

나도 아직 안 결혼했어요.
( ทนาโด อาจิกอัน คยอลฮนแฮ็ดซอโย )
ยังไม่ได้แต่งงานเช่นกัน

지금 미혼해요
( ชีกึม มีฮนแฮโย )
ตอนนี้ฉันโสด

이런 생활이 너무 좋다고 생각했어요.
( อีรอน แซงฮวาลี นอมูชดตาโก แซงกักแฮโย )
การใช้ชีวิตแบบนี้ฉันคิดว่ามันดีมาก

그럼 내가 먼저 갈게요.
( คือรอมแนกา มอนจอคัลเกโย )
วันนี้ฉันต้องไปแล้ว

나중에 전화할게요.
( นาจุงเอ ชอนฮวาฮัลเกโย )
เดี๋ยวโทรหานะ

다시 만나요.
( ทาชี มันนาโย )
เอาไว้พบกันใหม่นะ

다시 봐요.
( ทาชีพวาโย )
แล้วเจอกัน

안녕히 계세요
( อันยองฮี คาเซโย )
ลาก่อน

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ