การอ่าน วัน เดือน ปี เป็นภาษาพม่า

การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาพม่า
เป็นพื้นฐานอันดับแรกๆที่เราควรรู้
เพราะถ้าเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกวัน เดือน ปี
และการสนทนาเกี่ยวกับวัน เดือน ปี ภาษาพม่าแล้ว
เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสนทนา
ในชีวิตประจำวันกับคนเมียนมาได้สบายเลยค่ะ


การตั้งชื่อวันในภาษาพม่านั้น
มีพื้นฐานมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
คำว่าวันในภาษาพม่า คือ
???”(เนะ)

มีเทคนิคง่ายๆในการสังเกตคือ คำว่าวัน หรือ“???”(เนะ)
จะวางไว้หลังชื่อวันเสมอ เช่น วันจันทร์ ภาษาพม่า
คือ ????????อ่านว่า ตะนีงหล่า เนะ และวันอื่นๆทั้งหมด 7 วัน มีดังนี้


เรารู้จักชื่อวันในภาษาพม่าและวิธีการอ่านแล้ว 
ต่อไปเรามาบอกวัน เป็นภาษาพม่าอย่างง่ายๆสั้นๆกันดีกว่า
ก่อนอื่นเรามารู้จักคำศัพท์ที่สำคัญเพิ่มอีกสัก ๓ คำกันค่ะ
เพื่อที่เราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นั่นก็คือ คำว่า

ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก เว็บไซต์: www.รับแปลภาษาพม่า.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ