การเลือกใช้ฟอนต์พม่า

การเลือกใช้ฟอนต์ภาษาพม่า
ฟอนต์ภาษาพม่า
ที่นิยมใช้กันอยู่ หลัก ๆ ตอนนี้ มี 2 พวก นะครับ

1.  พวกที่ไม่เป็น unicode compatible (เช่น  font zawgyi, win inwa)
2. พวกที่เป็น unicode compatible (เช่น  font pyidaungsu, myanmar)  

ซึ่งก่อนหน้านี้ บนโลกอินเตอร์เน็ต จะนิยมใช้ฟอนต์ zawgyi  กันมาก แต่ข้อเสียของ zawygi คือ เมื่อนำไปทำ art work โปรแกรมอาจไม่รับและฟอนต์อาจจะเพี้ยนได้ และอีกข้อเสียคือไม่มีมาตรฐานในการจัดการฟอนต์ ฉะนั้นการ ค้นหา, ฯลฯ จะทำได้ยากกว่า

ทั้งนี้งานที่นักแปลรับแปลมาทั้งหมดก่อน ปี 2566 น้้น จะใช้ zawgyi ทั้งหมด แต่ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถแจ้งนักแปลได้ว่า อยากได้แบบ zawygi หรือ แบบ pyidaungsu ที่เป็นฟอนต์ unicode นะครับ


.

.
อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ