ความแตกต่างระหว่าง "mountain" และ "hill" ...

"hill"  อ่านว่า ฮิล .. แปลว่า "เนินเขาเตี้ยๆ เล็กๆ ไม่ใหญ่ 

"mountain" อ่านว่า เมาน-ทิน ....แปลว่า "ภูเขาสูง ใหญ่"

         บ้านเราสามารถเปรียบเทียบได้กับดอยต่างๆได้  เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ และอื่นๆ

ดังนั้นต่อไปคงจะเรียกได้ถูกต้องแล้วนะคะ อันไหน "hill" อันไหน "mountain"

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ