>

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันครู-(วันครูแห่งชาติ)-The-Teacher-s-Day-Teacher-s-day

Image

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันครู (วันครูแห่งชาติ) The Teacher's Day , Teacher's day

วันครู (วันครูแห่งชาติ) ได้จัดให้มีขึ้น ครั้งแรก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

เป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
เป็นพิธีการแสดงตนขอเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์
และระลึกถึงบุญคุณครูคำศัพท์เกี่ยวกับวันครู

The Teacher’s day - วันครู
pay obeisance - ประนมมือ
salute - ไหว้, คำนับ, คาราวะ
appreciate - สำนึกบุญคุณ
respect, esteem - เคารพนับถือ
representative - ตัวเเทนนักเรียน
gratitude - ความกตัญญู
apologize - ขอขมา,ขออโหสิ
pupil, scholar - ลูกศิษย์
bouquet of flowers - ช่อดอกไม้

Cr. Pasa24.com

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ