คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร

อุปกรณ์การเกษตร (แอกกริคัลเชอะรอล อีควิพเมินท) agricultural equipment เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยให้การปฏิบัติงานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว ลดแรงของเกษตรกร อุปกรณ์การเกษตรแบ่งตามชนิดวัสดุมีทั้งที่ทำจากโลหะ ทำจากพลาสติก หรือแม้แต่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หากแบ่งอุปกรณ์การเกษตรตามลักษณะการใช้งานจะสามารถแบ่งได้เป็นอุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบา แบ่งตามลักษณะใช้งาน ได้แก่ เครื่องมือช้งานกับดิน เครื่องมือใช้งานในการให้น้ำพืช และเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น

วันนี้เรามาฝึกออกเสียงอุปกรณ์เหล่านี้กันดีกว่าค่ะ...

 1.   scaffold   (สแคฟ-โฟลด์)  -->   นั่งร้านสำหรับทำงาน
 2.   handsaw   (แฮน-ซอ)  -->   เลื่อยลันดา, เลื่อยมือ
 3.   harrow   (แฮโร่)   -->    คราด
 4.   scale   (สเคล)  -->   ตาชั่ง, เครื่องชั่ง
 5.   pincers   (พิ้นเซอร์ซ)  -->   คีม, ปากคีบ
 6.   hedge clipper   (เฮจ คลิพเพอะ)   -->   กรรไกรตัดหญ้า
 7.   hoe    (โฮ)   -->   จอบ
 8.   sprayer   (สเพรเย่อะ)   -->   กระบอกฉีดน้ำ
 9.   power mower   (โม้เว่อะ)  -->   เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
 10.   gauntlet   (กอนเล็ท)   -->   ถุงมือยาวใช้ใส่เวลาเชื่อม
 11.   hose    (โฮซ)   -->    ท่อยาง,สายยาง
 12.   crow-bar   (โครบา)   -->  ชะแลง, คานงัด
 13.   insecticide    (อินเซคทิไซด์)   -->    ยาฆ่าแมลง
 14.   knife    (ไนฟ)   -->     มีด
 15.   net   (เนท)  -->   แห, อวน
 16.   saw   (ซอ)   -->   เลื่อย
 17.   ladder   (แลดเดอะ)   -->    บันได
 18.   lawn mover    (ลอน มูฟเวอะ)   -->   เครื่องตัดหญ้า
 19.   barn    (บาน)   -->   ยุ้งฉาง
 20.   basket    (บาสคิท)   -->   ตะกร้า,เข่ง
 21.   boot    (บูท)   -->   รองเท้าบูท
 22.   bucket    (บัคคิท)   -->   ถัง
 23.   goggles   (ก๊อกเกิ้ลส)   -->  แว่นตาเชื่อมโลหะ
 24.   garden hose   (กาเดิน โฮซ)   -->   สายยางรดน้ำ
 25.   glove    (กลัฟว)   -->  ถุงมือยาง
 26.   chisel   (ชิซเซิ่ล)  -->  สิ่ว, สลัก
 27.   hand fork    (แฮนด์ ฟอค)   -->   ส้อมพรวน
 28.   harpoon    (ฮาพูน)   -->   ฉมวก
 29.   sickle    (ซิคเคิ่ล)  -->  เคียวเกี่ยวข้าว-หญ้า
 30.   spade    (สเพ้ด)   -->   เสียม, จอบ, พลั่วตักทราย
 31.   wheelbarrow   (วีลแบ๊โร่)   -- > รถเข็นล้อเดียว
 32.   Nail    (เนล)   -->  ตะปู
 33.   Hedge shears   (เฮดจ์เชียส์)  -->   กรรไกรตัดพุ่มไม้
 34.   Hose trolley   (ทร้อลลี่)   -->   รอกม้วนสายยาง
 35.   Crow-bar   (โคร บา)   -->   ชะแลง, คานงัด


ขอบคุณความหมายคำว่า "อุปกรณ์การเกษตร" จาก: https://th.wikipedia.org

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ