คำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับ "ร่างกาย" พร้อมคำอ่าน


คำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวด "ร่างกาย" พร้อมคำอ่าน

วันก่อนนำคำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวดครอบครัวมาฝากแล้ว วันนี้มาลองออกเสียงหมวดร่างกายดูนะคะ

어깨  (ออ-แก) - ไหล่,บ่า
얼굴  (ออล-คุล) - ใบหน้า
  (วี)  - กระเพาะ
유방  (ยู-บัง)  - นม
  (อิบ)  - ปาก

치아  (ชี-อา)  - ฟัน
코  (โค)  - จมูก
  (พัล)  - แขน
팔꿈치  (พัล-กุม-ชี)  - ข้อศอก

폐  (พเย)  - ปอด
  (พี)  - เลือด
허리  (ฮอ-ลี)  - เอว
  (ฮยอ)  - ลิ้น      

가슴  (คา-ซึม)  - หน้าอก
   (คัน)  - ตับ
고개   (โค-แค)  - ต้นคอ,ท้ายทอย
귀   (ควี)  - หู
뇌   (นเว)  - สมอง

   (นุน)  - ตา,ดวงตา
눈썹   (นุน-ซอบ)  - คิ้ว
다리   (ดา-ลี)  - ขา
   (ดึง)  - หลัง
머리   (มอ-ลี)  - หัว,ศรีษะ

머리카락  (มอ-ลี-คา-ลัก) 
- เส้นผม

  (มก)  - คอ,ลำคอ
  (มม)  - ร่างกาย
몸통  (มม-ทง)  - ลำตัว
무릎  (มู-ลึบ) - หน้าตัก,เข่า

  (บัล)  - เท้า
발가락  (บัล-กา-ลัก)  - นิ้วเท้า
발목  (บัล-มก)  - ข้อเท้า
발톱  (บัล-ทบ)  - เล็บเท้า
  (แบ)  - ท้อง

배꼽  (แบ-กบ)  - สะดือ
  (บล)  - แก้ม
볼기  (บล-คี)  - ก้น,สะโพก
  (บยอ)  - กระดูก
살갗  (ซัล-กัด)  - ผิวหนัง

생식기  (แซง-ซิก-กี) 
   - อวัยวะสืบพันธุ์

속눈썹  (ซง-นุน-ซอบ) 
   - ขนตา

  (ซน)  - มือ
손가락  (ซน-กา-ลัก)  - นิ้วมือ
손목  (ซน-มก)  - ข้อมือ

손바닥  (ซน-ปา-ดัก)  - ฝ่ามือ
손톱  (ซน-ทบ)  - เล็บมือ
수염  (ซู-ยอม)  - หนวด
신장  (ชิน-จัง)  - ไต
심장  (ชิม-จัง)  - หัวใจ  


.
.
.
Cr. www.campus-star.com


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ