คำศัพท์ภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่าน เกี่ยวกับ "ครอบครัว"


คำศัพท์ภาษาเกาหลี พร้อมคำอ่าน เกี่ยวกับ "ครอบครัว"

애 인 /연 인 (แออิน/ยออิน)
    - แฟน/คู่รัก

친 구 (ชินกู)
   - เพื่อน

남 자 (นัมจา) - ผู้ชาย
여 자 (ยอจา) - ผู้หญิง
어 른 (ออ รึน) - ผู้ใหญ่

님 자 아 이 (นัมจาอาอี)
   - เด็กชาย

여 자 아 이 (ยอจาอาอี)
   - เด็กหญิง

아 버 지 (อาบอจี) - พ่อ
어 머 니 (ออมอนี) - แม่
아 들 (อาดึล) - ลูกชาย
(ตัล) - ลูกสาว

(ฮย็อง)
   - พี่ชาย (น้องชายเรียกพี่ชาย)

오 빠 (โอปา)
   - พี่ชาย (น้องสาวเรียกพี่ชาย)

누 나 (นูนา)
   - พี่สาว (น้องชายเรียกพี่สาว)

언 니 (อ็อนนี)
   - พี่สาว (น้องสาวเรียกพี่สาว)

남 동 생 (นัมดงแซ็ง) - น้องชาย
여 동 생 (ยอดงแซ็ง) - น้องสาว
사 촌 (ซาชน) - ลูกพี่ลูกน้อง

남 편 (นัมพย็อน)  - สามี
아 내 (อาแน)  - ภรรยา

누구 (นูกู)  - ใคร
(แว) - ทำไม

어 떻 게 (ออคอเค) - อย่างไร
어 디 서 (ออดีซอ) - ที่ไหน


***
잠시만 기다려주세요
(ชัมชีมัน คีดารยอจูเซโย)
   - กรุณารอสักครู่


잠시만요
(ชัมชีมันโย)
  - เดี๋ยวก่อน/สักครู่

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ