>

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน-(ที่ทำงาน)-เป็นภาษาอังกฤษ

Image

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน (ที่ทำงาน) เป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
นับว่ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตคนเรา
ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงาน ค้าขาย
จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำธุรกิจค้าขายด้วย
ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงานมีอะไรบ้าง

 1. Full time  -  การทำงานเต็มเวลา
 2. Part time  -  การทำงานนอกเวลา
 3. Resume  -  ประวัติส่วนตัว
 4. Interview  -  สัมภาษณ์
 5. Interviewee  -  ผู้ได้รับการสัมภาษณ์
 6. Interviewer   -  ผู้สัมภาษณ์
 7. Employ  -  ว่าจ้าง
 8. Employer  -  ผู้ว่าจ้าง
 9. Employee  -  ลูกจ้าง
 10. Employment  -  การว่าจ้าง
 11. Vocation time  -  ช่วงเวลาวันหยุด
 12. Bonus  -  เงินพิเศษ
 13. Welfare  -  สวัสดิการ
 14. Salary  -  เงินเดือน
 15. Promotion  -  การเลื่อนขั้น
 16. Lay off  -  ไล่ออก
 17. Resignation  -  การลาออก
 18. Registration  -  การลงทะเบียน
 19. Staff  -  พนักงาน
 20. Officer  -  เจ้าหน้าที่
 21. Time off  -  ช่วงวันหยุด
 22. Probation  -  การทดลองงาน
 23. Training period  -  ระยะ การฝึกงาน
 24. Evaluation  -  การประเมิน
 25. Performance  -  การปฏิบัติงาน
 26. Military service  -  การเกณฑ์ทหาร
 27. Retirement  -  การเกษียณ
 28. Business  -  ธุรกิจ
 29. Self-employed  -  ทำธุรกิจส่วนตัว
 30. Unemployed  -  ตกงาน

ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก  Pasa24.comhttps://www.pasa24.com/?page=language-tips

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ