คำศัพท์เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ


สื่อ หมายถึง ติดต่อสารให้ถึงกัน เช่น ชักนำให้รู้จักกัน, สื่อความหมาย
และในปัจจุบันมีสื่อต่างๆมากมาย ที่ทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารได้สะดวกมากขึ้น
สื่อเหล่านั้นมีอะไรบ้าง วันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายมาให้แล้วค่ะ


Media
  - สื่อ

Television
  - โทรทัศน์

Radio
  - วิทยุ

Journal
  - วารสาร

Documentaries
  - สารคดี

Situation comedies/ sitcoms
  - ละครขำขันทางโทรทัศน์

Current event shows
  - การแสดงเหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน

Soap opera
  - ละครโทรทัศน์

News
  - ข่าว

Movies
  - ภาพยนตร์

Talk show
  - รายการที่เน้นการสัมภาษณ์

Detective show
  - รายการเกมนักสืบ

Mysteries
  - รายการลึกลับ

Nature shows
  - รายการชีวิตตามธรรมชาติ

Dramas
  - รายการละครทีวี

Weather
  - รายการสภาพอากาศ

Sports
  - รายการกีฬา

Game shows
  - รายการเกมการแข่งขันทางโทรทัศน์

Variety shows
  - รายการนานาสาระ

Talent shows
  - รายการแสดงความสามารถ

Commercials
  - รายการโฆษณา

Broadcast
  - ออกอากาศ

Network TV
  - โทรทัศน์เครือข่าย

Commercial TV
  - โทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์

Public TV
  - โทรทัศน์สาธารณะ

Cable TV
  - โทรทัศน์ตามสายเคเบิล

Pay per view
  - โทรทัศน์ที่มีค่าใช้จ่ายในการชม


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ