คำในภาษาอังกฤษที่เขียนและออกเสียงคล้ายกัน คำพ้องในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เขียนหรือออกเสียงคล้ายกัน

คำพ้อง คือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกัน มีทั้งคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงและบ่อยครั้งที่เราอาจจะได้ยินการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษ มีเสียงที่เปล่งออกมาเหมือนหรือคล้ายกัน แต่ความหมายนั้นใช้ต่างกัน วันนี้ได้รวมคำศัพท์เหล่านี้มาให้อ่านกันด้วยค่ะ ลองออกเสียงกันดูนะคะ

Dear - ที่รัก
Deer - กวาง

Bare - เผยให้เห็น, หวุดหวิด, เปลือยเปลล่า
Bear - หมี

Hear - ได้ยิน, ฟัง
Here - ที่นี่

Mail - จดหมาย, การขนส่งทางไปรษณีย์
Male - ผู้ชาย

Sweet - มีรสหวาน, น่ารัก, ของหวาน, ลูกกวาด
Suite - ห้องชุด, ชุดเฟอร์นิเจอร์

To - ไปถึง, จนถึง, ให้, เพื่อ
Too - อีกด้วย, มากเกินไป

Life - ชีวิต
Live - อาศัย (ลีฟ) , ถ่ายทอดสด (ไลฟ์)

Royal - เกี่ยวกับราชวงศ์
Loyal - จงรักภักดี

Their - ของเขาเหล่านั้น
There - ภาวะนั้น, สถานที่นั้น

Dessert - ของหวาน
Desert - ทะเลทราย

Price -  ราคา
Prize - รางวัล

Of - ของ, เกี่ยวกับ
Off - ออกจาก, ลดลงจาก, หยุดงาน

Accept - ยอมรับ, ได้รับ, เห็นด้วย
Except - ยกเว้น

Principle - กฎ
Principal - ครูใหญ่

Country - ประเทศ, ชนบท
County - เขตปกครอง, มณฑล

Flour - แป้งทำอาหาร
Flower - ดอกไม้

Cereal - เมล็ดธัญพืช
Serial -  สิ่งที่ต่อเนื่องกัน

Personal - ส่วนตัว
Personnel - พนักงาน, ลูกจ้างบริษัท

Contact - ติดต่อ ติดต่อสื่อสาร
Contract - นิติกรรมสัญญา

Draft - เอกสารฉบับร่าง, ร่าง, ทำพิมพ์เขียว
Draught - การลาก, ดึง, ภาพร่าง

Die - ตาย, หยุดทำงาน, พินาศ
Dye - ย้อม, สีย้อม

Cite - กล่าวอ้าง, อ้างอิง
Sight - สิ่งที่มองเห็น, การมองเห็น, เห็น, เล็ง
Site - สถานที่ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, สถานที่เกิดเหตุการณ์


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ