"บอกลา" ในภาษาอังกฤษ ใช้ประโยคไหนบ้าง? Way to say "Good Bye"


ก่อนการจากลา ก่อนหน้านั้นแสดงว่าได้พบกันแล้ว เมื่อถึงเวลาต้องจากกัน
ในภาษาอังกฤษจะใช้ประโยคไหนได้บ้าง นอกจากคำว่า
See you again และ Bye Bye

ลองฝึกพูด ฝึกออกเสียงและ note เอาไว้ใช้กันนะคะ
 Until the next time.
    แล้วเจอกันคราวหน้านะ

 See you later.  
    ไว้เจอกันใหม่นะ

 See you soon.
    แล้วเจอกันเร็วๆนี้

 See you around.

    แล้วเจอกัน (แถวๆนี้แหละ)

 I’ll see you sometime.
    หวังว่าจะได้พบคุณอีก

 See you tomorrow.  

    แล้วพบกันพรุ่งนี้

 See you then.  
    แล้วเจอกันเวลานั้น

 Catch you later.
    ไว้คุยกันนะ

 Speak to you then.
    ไว้พูดกันครั้งหน้า

 I have to go now.  
    ฉันต้องไปแล้วนะ

 It’s time to go.  
    ได้เวลากลับแล้ว

 Take care.  
    ดูแลตัวเองด้วยนะ

 Take care of yourself.  

    รักษาตัวด้วย

 See you again.  
    แล้วพบกันใหม่

 Good bye!  ลาก่อน

 Bye!  ลาก่อน
 

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ