ประโยคทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • Help yourself!              เชิญตามสบาย
 • Absolutely!                   อย่างตั้งใจ
 • What have you been doing?  ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง
 • Nothing much.            ไม่มีอะไรมาก
 • What's on your mind?  คุณคิดอะไรอยู่
 • I was just thinking.      ฉันเเค่กำลังคิด
 • I was just daydreaming.  ฉันเเค่กำลังฝันกลางวัน
 • It's none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ
 • Is that so?                      อย่างนั้นหรือ
 • How come ?                  ทำไมล่ะ
 • How's it going ?            เป็นอย่างไรบ้าง
 • Definitely!                      อย่างเเน่นอน
 • You better believe it!   เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย
 • I guess so                      ฉันเห็นด้วย
 • There's no way to know.  ไม่มีทางที่จะรู้เลย
 • I can't say for sure.       ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า
 • This is too good to be true!   มันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง (เหลือเชื่อ)
 • No way! (Stop joking)   ไม่มีทาง
 • I got it.                            ฉันเข้าใจเเล้ว
 • Right on! (Great!)          ถูกต้อง!
 • I did it! (I made it!)        ฉันทำได้เเล้ว
 • Got a minute?               มีเวลาไหม
 • About when?                 เมื่อไหร่?
 • I won't take but a minute. ฉันใช้เวลาไม่นานหรอก
 • Speak up!                       พูดสิ
 • Never mind!                   ช่างมันเถอะ
 • So we've met again, eh?   เราจะได้พบกันอีกใช่ไหม?
 • Come here.                    มานี่
 • Come over.                   มาเยี่ยม
 • Don't go yet.                 อย่าเพิ่งไป
 • Please go first. After you.    เชิญไปก่อนเลยค่ะ
 • Thanks for letting me go first.   ขอบคุณที่ให้ฉันไปก่อนนะคะ
 • what a relief.                 โล่งออกไปที
 • bad luck!                        โชคร้าย
 • You're life saver.           คุณช่วยชีวิตฉันไว้
 • I know I can count on you. ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจคุณได้
 • Anything else?               มีอะไรอีกไหม?
 • That's a lie!                     นั้นเป็นเรื่องโกหก
 • Do as I say.                     ทำอย่างที่ฉันพูด
 • This is the limit!              นี่คือขีดจำกัด
 • Explain to me why.        อธิบายฉันมาซิว่าทำไม
 • Ask for it!                        แส่หาเรื่อง
 • In the nice of time.        ทันเวลาพอดี
 • No litter.                          ห้ามทิ้งขยะ
 • Go for it!                          ลงมือทำเลย
 • Don't forget.                   อย่าลืมนะ
 • How cute!                        ช่างน่ารักอะไรอย่างนี้
 • Don't peep!                     ห้ามแอบดู
 • What I'm going to do if.....  ฉันจะทำยังไงถ้า.....
 • Stop it right away!         หยุดเดี่ยวนี้เลย
 • A wise guy,eh?!              คนที่อวดฉลาดหรอ
 • You'd better stop dawding.   คุณควรจะหยุดทำตัวอืดอาดได้เเล้ว
 • Say cheese!                     ยิ้มหน่อย
 • Please speak more slowly     กรุณาพูดช้าๆกว่านี้หน่อย
 • What a pity!                    น่าเสียดายจัง
 • Mark my words!             จำคำพูดฉันเอาไว้นะ
 • Enjoy your meal!            ทานอาหารให้อร่อยนะ
 • It serves you right!         สมน้ำหน้า
 • Good job / Well done!   ดีมาก
 • Just for fun                      เเค่สนุกๆ / ขำๆ
 • Try your best!                 พยายามให้ถึงที่สุด


ขอบคุณข้อมูล english.topicanative.asia

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ

ประโยคทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • Help yourself!              เชิญตามสบาย
 • Absolutely!                   อย่างตั้งใจ
 • What have you been doing?  ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง
 • Nothing much.            ไม่มีอะไรมาก
 • What's on your mind?  คุณคิดอะไรอยู่
 • I was just thinking.      ฉันเเค่กำลังคิด
 • I was just daydreaming.  ฉันเเค่กำลังฝันกลางวัน
 • It's none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ
 • Is that so?                      อย่างนั้นหรือ
 • How come ?                  ทำไมล่ะ
 • How's it going ?            เป็นอย่างไรบ้าง
 • Definitely!                      อย่างเเน่นอน
 • You better believe it!   เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย
 • I guess so                      ฉันเห็นด้วย
 • There's no way to know.  ไม่มีทางที่จะรู้เลย
 • I can't say for sure.       ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า
 • This is too good to be true!   มันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง (เหลือเชื่อ)
 • No way! (Stop joking)   ไม่มีทาง
 • I got it.                            ฉันเข้าใจเเล้ว
 • Right on! (Great!)          ถูกต้อง!
 • I did it! (I made it!)        ฉันทำได้เเล้ว
 • Got a minute?               มีเวลาไหม
 • About when?                 เมื่อไหร่?
 • I won't take but a minute. ฉันใช้เวลาไม่นานหรอก
 • Speak up!                       พูดสิ
 • Never mind!                   ช่างมันเถอะ
 • So we've met again, eh?   เราจะได้พบกันอีกใช่ไหม?
 • Come here.                    มานี่
 • Come over.                   มาเยี่ยม
 • Don't go yet.                 อย่าเพิ่งไป
 • Please go first. After you.    เชิญไปก่อนเลยค่ะ
 • Thanks for letting me go first.   ขอบคุณที่ให้ฉันไปก่อนนะคะ
 • what a relief.                 โล่งออกไปที
 • bad luck!                        โชคร้าย
 • You're life saver.           คุณช่วยชีวิตฉันไว้
 • I know I can count on you. ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจคุณได้
 • Anything else?               มีอะไรอีกไหม?
 • That's a lie!                     นั้นเป็นเรื่องโกหก
 • Do as I say.                     ทำอย่างที่ฉันพูด
 • This is the limit!              นี่คือขีดจำกัด
 • Explain to me why.        อธิบายฉันมาซิว่าทำไม
 • Ask for it!                        แส่หาเรื่อง
 • In the nice of time.        ทันเวลาพอดี
 • No litter.                          ห้ามทิ้งขยะ
 • Go for it!                          ลงมือทำเลย
 • Don't forget.                   อย่าลืมนะ
 • How cute!                        ช่างน่ารักอะไรอย่างนี้
 • Don't peep!                     ห้ามแอบดู
 • What I'm going to do if.....  ฉันจะทำยังไงถ้า.....
 • Stop it right away!         หยุดเดี่ยวนี้เลย
 • A wise guy,eh?!              คนที่อวดฉลาดหรอ
 • You'd better stop dawding.   คุณควรจะหยุดทำตัวอืดอาดได้เเล้ว
 • Say cheese!                     ยิ้มหน่อย
 • Please speak more slowly     กรุณาพูดช้าๆกว่านี้หน่อย
 • What a pity!                    น่าเสียดายจัง
 • Mark my words!             จำคำพูดฉันเอาไว้นะ
 • Enjoy your meal!            ทานอาหารให้อร่อยนะ
 • It serves you right!         สมน้ำหน้า
 • Good job / Well done!   ดีมาก
 • Just for fun                      เเค่สนุกๆ / ขำๆ
 • Try your best!                 พยายามให้ถึงที่สุด


ขอบคุณข้อมูล english.topicanative.asia

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ