ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับประจำเดือน รอบเดือน วันนั้นของเดือนหรือการเป็นเมนส์


月经(例假)
(เยว่ จิง (ลี่ เจี้ย))
  - ประจำเดือน(เมนส์)

卫生巾
(เว่ย เซิง จิน)
  - ผ้าอนามัย

痛经
(ท่ง จิง)
  - ปวดท้องประจำเดือน

我来月经了。
(หว่อ ไหล เยว่ จิง เลอ)
  - ฉันกำลังเป็นประจำเดือน

我已经绝经很久了。
(หว่อ อี่ จิ่ง เจี๋ย จิง เหิน จิ่ว เลอ)
  - ฉันหมดประจำเดือนแล้วไปนานแล้ว

我肚子疼,应该是快要来月经了。
(หว่อ ตู้ จื่อ เถิง อิง กาย ซื่อ ไค่ว เย่า ไหล เยว่ จิง เลอ)
  - ฉันปวดท้อง คิดว่าประจำเดือนน่าจะมาในไม่ช้า

每次一来月经,我的腰就很疼。
(เหม่ย ชื่อ ไหล เยว่ จิง หว่อ เตอ เยา จิ้ว เหิ่น เถิง)
  - ประจำเดือนมาทีไร ฉันจะปวดหลังมาก

我来月经的时候,经常肚子和腰很疼。
(หว่อ ไหล เยว่ จิง เตอ สือ โฮ่ว จิง ฉาง ตู้ จื่อ เหอ เยา เหิ่น เถิง)
- เวลาฉันเป็นประจำเดือน มักจะปวดท้องและปวดหลังเอามาก ๆ

肚子这么疼,今晚我的月经肯定要来了。
(ตู้ จื่อ เจ้อ เมอ เถิง จิน หวั่น หว่อ เตอ เยว่ จิง เขิ่น ติ้ง เย่า ไหล เลอ)
- ปวดท้องแบบนี้ คืนนี้ประจำเดือนฉันมาแน่นอน

你来月经的时候,也跟我一样肚子疼吗?

(หนี่ ไหล เยว่ จิง เตอ สือ โฮ่ว เหย่ เกิน หว่อ อี ย่าง เถิง มา)
- เวลาประจำเดือนมา เธอปวดท้องเหมือนกันฉันไหม

有时候我肚子疼得很厉害,有时侯是轻微的疼,有时候又一点都不疼。
(โหย่ว สือ โฮ่ว หว่อ ตู้ จื่อ เถิง เตอ เหิ่น ลี่ ไห้ โหย่ว สือ โฮ่ว ซื่อ ชิง เวย เตอ เถิง โหย่ว สือ โฮ่ว โย่ว อี เตี่ยน โตว ปู้ เถิง)
- บางเดือนฉันก็ปวดท้องหนักมาก บางเดือนปวดเบา บางเดือนไม่ปวดเลย

每次一来月经,我的肚子就很疼。

(เหม่ย ชื่อ ไหล เยว่ จิง หว่อ เตอ ตู้ จื่อ จิ่ว เหิ่น เถิง)
- ประจำเดือนฉันมาทีไร ฉันปวดท้องหนักมาก

我的朋友来月经的时候肚子一点都不疼。
(หว่อ เตอ เผิง โหย่ว ไหล เยว่ จิง เตอ สือ โฮ่ว อี เตี่ยน โตว ปู้ เถิง)
- เพื่อนของฉันไม่ปวดท้องเลยเวลาที่ประจำเดือนมา

我每次来月经都要请假。
(หว่อ เหม่ย ชื่อ ไหล เยว่ จิง โตว เย่า ฉิ่ง เจี้ย)
- ฉันต้องลางานทุกครั้งที่ประจำเดือนมา

我想请半天假,因为我来月经了。
(หว่อ เสี่ยง ฉิ่ง ป้าน เทียน เจี้ย ยิน เว่ย หว่อ ไหล เยว่ จิง เลอ)
- ฉันขอลาครึ่งวันนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

我想请两天假,因为我来月经了。
(หว่อ เสี่ยง ฉิ่ง เหลี่ยง เทียน เจี้ย ยิน เว่ย หว่อ ไหล เยว่ จิง เลอ)
- ฉันขอลางาน 2 วันนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

来月经的时候,我觉得非常难受。
(ไหล เย่ว จิง เตอ สือ โฮ่ว หว่อ เจี๋ย เตอ เฟย ฉาง หนาน โซ่ว)
- เวลาประจำเดือนมา ฉันรู้สึกว่ามันทรมาณมาก ๆ

真的吗?她们说女人在来月经的时候,会喜怒无常的。
(เจิน เตอ มา ทา เหมิน ซัว หนี่ เหริน จ้าย ไหล เย่ว จิง เตอ สือ โฮ่ว ฮุ่ย สี่ นู่ อู๋ ฉาง เตอ)
- จริงไหม? ที่เขาบอกว่า ผู้หญิงจะอารมณ์แปรปรวน เมื่อมีประเดือน

真的,我一直都会这样,会觉得难过,做什么情绪都很低落。
(เจิน เตอ หว่อ อี จื๋อ โตว ฮุ่ย เจ้อ ย่าง ฮุย เจี๋ยเตอ หนาน กั้ว จั้ว เสิน เมอ ฉิง ซวี่ โตว เหิ่น ตี ลั่ว)
- จริง ฉันเป็นตลอด มันรู้สึกเศร้า ทุกอย่างมันดาวไปหมดเลย

不会啊,我很正常,心情也很正常。
(ปู๋ ฮุ่ย อา หว่อ เหิ่น เจิ่ง ฉาง ซิน ฉิง เหย่ เหิ่น เจ้ง ฉาง) 
- ไม่นะ ฉันปกติดี อารมณ์ปกติเลย

我心情不好,感觉很烦躁,好像快来月经了。
(หว่อ ซิน ฉิง ปู้ ห่าว ก่าน เจี๋ย เหิ่น ฝาน จ้าว ห่าว เซี่ยง ไค่ว ไหล เยว่ จิง เลอ)
- ฉันอารมณ์ไม่ดีเลย รู้สึกหงุดหงิด เหมือนประจำเดือนจะมา

先不要来烦我,我来月经了,很容易生气。
(เซียน ปู๋ เย่า ไหล ฝาน หว่อ หว่อ ไหล เยว่ จิง เลอ เหิ่น หรง ยี่ เซิง ชี่)
- อย่าเพิ่งมากวนใจฉันนะ ประจำเดือนฉันมา ฉันหงุดหงิดง่าย

你是我的男朋友啊,当我来月经的时候,你要特别照顾我,因为我很容易敏感的。
(หนี่ ซื่อ หว่อ เตอ หนาน เผิง โหย่ว อา ตาง หว่อ ไหล เยว่ จิง เตอ สือ โฮ่ว หนี่ เย่า เท่อ เปี๋ย เจ้า กู้ หว่อ ยิน เว่ย หว่อ เหิ่น หรง ยี่ หมิ่น ก่าน เตอ) - เธอเป็นแฟนฉันนะ เวลาที่ประจำเดือนฉันมา เธอต้องดูแลฉันเป็นพิเศษเลย เพราะฉันจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมาก ๆ

你必须什么都要听我的,因为我正在经期。(不要惹我生气)
(หนี่ ปี้ ซวี เสิน เมอ โตว เย่า ทิง หว่อ เตอ ยิน เว่ย หว่อ เจิง จ้าย จิง ชี (ปู๋ เย่า เหร่อ หว่อ เซิง ชี่ ))
- เธอต้องตามใจฉันนะ เพราะฉันกำลังเป็นเมนส์ (อย่าขัดใจ)

我来月经的时候,我总是想吃泡菜和酸的东西。
(หว่อ ไหล เยว่ จิง เตอ สือ โฮ่ว หว่อ จ่ง ซื่อ เสี่ยง ชือ เพ่า ช่าย เหอ ซวน เตอ ตง ซี)
- เวลาประจำเดือนฉันมา ฉันอยากกินของดอง ของเปรี้ยวตลอดเลย

我感觉我的月经就要来了,我总是想吃甜食。
(หว่อ ก่าน เจี๋ย หว่อ เตอ เยว่ จิง จิ้ว เย่า ไหล เลอ หว่อ จ่ง ซื่อ เสี่ยง ชือ เถียน สือ)
- ฉันรู้สึกว่าประจำเดือนกำลังจะมา ฉันอยากกินของหวานตลอดเลย

我来月经的日子里,我什么事都不想做。
(หว่อ ไหล เยว่ จิง เตอ รื่อ จื่อ หลี่ หว่อ เสิน เมอ ซื่อ โตว ปู้ เสี่ยง จั้ว)
- วันที่ฉันมีประจำเดือน ฉันไม่อยากทำอะไรเลย

我整天睡觉,什么都不做,因为我来月经了。
(หว่อ เจิ่ง เทียน ซุ่ย เจี้ยว เสิน เมอ โตว ปู๋ จั้ว ยิน เว่ย หว่อ ไหล เยว่ จิง เลอ)
- ฉันนอนทั้งวัน ไม่ทำอะไรเลย เพราะประจำเดือนฉันมา

我可能不能去了,因为我来月经了。
(หว่อ เข่อ เหนิง ปู้ เหนิง ชุ่ย เลอ ยิน เว่ย หว่อ ไหล เยว่ จิง เลอ)
- ฉันคงไปไม่ได้แล้วนะ เพราะประจำเดือนฉันมา
อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ