ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประจำเดือน รอบเดือน วันนั้นของเดือนหรือการเป็นเมนส์


คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประจำเดือนหรือการเป็นเมนส์สำหรับผู้หญิง

Period cramps หรือ Period pain
แปลว่าปวดประจำเดือน (เมนส์)
หรือปวดท้องที่มาจากประจำเดือน

เเต่ถ้าประจำเดือนมาเฉย ๆ ไม่ได้ปวดท้อง
ใช้คำว่า I’m on my period. ก็ได้เช่นกันค่ะ

I have a stomachache. =  ฉันปวดท้อง
(แบบนี้ปวดท้องทั่วไป ไม่ใช่ปวดท้องประจำเดือนนะคะ)

Menstruation
  - ประจำเดือน(เมนส์)

Tampon - ผ้าอนามัยแบบสอด
Disposable - ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง
Sanitary pads with wings. - ผ้าอนามัยแบบมีปีก
Sanitary napkin / Sanitary pad / Menstrual pads - ผ้าอนามัย


Cramp
  - ปวดท้องประจำเดือน

Are you on your period right now?
  - คุณมีประจำเดือนหรือเปล่าตอนนี้?

I'm on my period.
  - ฉันกำลังมีประจำเดือนอยู่

I’m having period cramps!
 - ตอนนี้ฉันปวดท้องเมนส์มาก


I’m on my period.
  - ฉันกำลังเป็นประจำเดือน

I went through the menopause a long time ago.
  - ฉันหมดประจำเดือนแล้วไปนานแล้ว

I have a cramp. I think I’ll be soon on my period.

  - ฉันปวดท้อง คิดว่าประจำเดือนน่าจะมาในไม่ช้า

When I’m on my period, I always have a bad back pain.
  - ประจำเดือนมาทีไร ฉันจะปวดหลังมาก

With the cramp that I have now, I’m pretty sure that I’ll be on my period tonight.
  - ปวดท้องแบบนี้ คืนนี้ประจำเดือนฉันมาแน่นอน

Do you have cramp like me during your period?
  - เวลาประจำเดือนมา เธอปวดท้องเหมือนกันฉันไหม

I have a terrible camps some months while having a mild cramp or no cramp in some months.
 - บางเดือนฉันก็ปวดท้องหนักมาก บางเดือนปวดเบา บางเดือนไม่ปวดเลย

When I’m on my period, I always have a cramp badly.
  - ประจำเดือนฉันมาทีไร ฉันปวดท้องหนักมาก

My friend never has a cramp when it’s her time of the month.

  - เพื่อนของฉันไม่ปวดท้องเลยเวลาที่ประจำเดือนมา

I always take leave when I’m on my period.
  - ฉันต้องลางานทุกครั้งที่ประจำเดือนมา

I’ll take a half-day leave because I’m menstruating.

  - ฉันขอลาครึ่งวันนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

I’ll take two days leave because I’m on my period.

  - ฉันขอลางาน 2 วันนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

When it’s my time of the month, it’s my suffering time.

  - เวลาประจำเดือนมา ฉันรู้สึกว่ามันทรมาณมากๆ

When I’m on my period, I always have a bad cramp and back pain.
 - เวลาฉันเป็นประจำเดือน มักจะปวดท้องและปวดหลังเอามาก ๆ

Is it true that someone says a woman will have a mood swing during her period?

 - จริงไหม? ที่เขาบอกว่า ผู้หญิงจะอารมณ์แปรปรวน เมื่อมีประเดือน

Yes, I do. I feel sad for everything.
 - จริง ฉันเป็นตลอด มันรู้สึกเศร้า ทุกอย่างมันดาวไปหมดเลย

No, I don’t. I have a normal mood.
 - ไม่นะ ฉันปกติดี อารมณ์ปกติเลย

I’m in a bad mood and feel irritable as if I will be on my period soon. 
 - ฉันอารมณ์ไม่ดีเลย รู้สึกหงุดหงิด เหมือนประจำเดือนจะมา

Don’t bother me. I’m on my period and get angry easily.
 - อย่าเพิ่งมากวนใจฉันนะ ประจำเดือนฉันมา ฉันหงุดหงิดง่าย

You’re my boyfriend. When I’m on my period, you have to take care of me because I’ll be very sensitive.
 - เธอเป็นแฟนฉันนะ เวลาที่ประจำเดือนฉันมา เธอต้องดูแลฉันเป็นพิเศษเลย เพราะฉันจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากๆ

You have to spoil me because I’m on my period (don’t offend).

 - เธอต้องตามใจฉันนะ เพราะฉันกำลังเป็นเมนส์ (อย่าขัดใจ)

When I’m on my period, I always want to eat pickled and sour stuff.
 - เวลาประจำเดือนฉันมา ฉันอยากกินของดอง ของเปรี้ยวตลอดเลย

I feel that I’ll be on my period soon. I want to eat sweets all the time.
 - ฉันรู้สึกว่าประจำเดือนกำลังจะมา ฉันอยากกินของหวานตลอดเลย

I don’t want to do anything when I’m menstruating.

 - วันที่ฉันมีประจำเดือน ฉันไม่อยากทำอะไรเลย

I sleep all day and do nothing because I’m on my period.
 - ฉันนอนทั้งวัน ไม่ทำอะไรเลย เพราะประจำเดือนฉันมา

I don’t think I can go because I’m on my period.
 - ฉันคงไปไม่ได้แล้วนะ เพราะประจำเดือนฉันมา
***หากคัดลอกคำศัพท์ของเราไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต Pasa24.com ด้วยนะคะ

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ