>

ประโยคสั้นๆ-สำหรับใช้เวลาเเจ้งความกับตำรวจ

Image

ประโยคสั้นๆ สำหรับใช้เวลาเเจ้งความกับตำรวจ

1.Police Station   -สถานีตำรวจ
2. Police man       -ตำรวจ

3. I've been mugged.   -ฉันโดนปล้น
4. I've been in a car accident.  -ฉัน รถชน
5. Someone has broken into my hotel room. -มีคนบุกรุกเข้าไปในห้องพักผม/ดิฉัน
6. I want to report a crime.  -ฉันต้องการแจ้งความ
7. Can I have an interpreter?   -ฉัน ต้องการล่าม
8. I've lost my .......                  -ฉันทำ........ หาย
9. Someone has stolen my ..........       -มีคนขโมย...........ของผม/ดิฉัน ไป
10. I have left my ....... in a taxi.          -ฉัน ลืม........ไว้ในรถแท๊กซี่


ขอบคุณข้อความดีๆจาก : http://thai.langhub.com/th-en/intermediate-english/512

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ