วันลอยกระทง The Loy Krathong Festival (พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ)

วันลอยกระทง
The Loy Krathong Festival


    สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทยนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงค่ะ วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นประเพณีที่ชาวไทยได้ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาช้านาน ด้วยความเชื่อที่ว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและขจัดเคราะห์ร้ายต่างๆ ออกไปค่ะ

     กระทงในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ทั้งที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น กระทงใบตอง กระทงกลีบบัว และที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่อย่างกระทงขนมปัง กระทงกรวยไอศกรีม ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากและมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบ แต่สำหรับท่านใดที่อยากลองทำกระทงเอง วันนี้เราจะมาทำกระทงใบตองแบบง่าย ๆ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและวิธีการทำไปพร้อมๆ กันค่ะ
(สำหรับภาษาอื่น ๆ กดอ่านตามหัวข้อได้เลยค่ะ)


กระทงใบตอง 
(Banana Leaves Vessel)


กระทง
(Leave Vessel )


วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
มีดังนี้ค่ะ
    1. ใบตอง  (Banana leaf)  *นิยมใช้ใบตองตานี เพราะมีความเหนียว สีเขียวสวยสม่ำเสมอ ไม่เปราะ ไม่ฉีกขาดง่ายและทนทาน
    2. ต้นกล้วย  (Banana trunk)
    3.เข็มหมุด (Pin) หรือ ไม้จิ้มฟัน (Toothpick)
    4. ธูป  (Joss-stick/Incense)
    5. เทียน  (Candle)
    6. ดอกไม้ (Flower) เช่น กล้วยไม้ (Orchid) ดาวเรือง (Marigold)
    7. เหรียญ (Coin)
    
ขั้นตอนการทำกระทง
     1.  ตัดต้นกล้วยเพื่อทำฐานกระทง
            - Cut or slice a banana trunk to make Krathong's base.

     2.  เช็ดทำความสะอาดใบตองด้วยผ้าแห้งไปตามขวาง
           - Horizontally clean the banana leaves with dry cloth.

     3.  ผึ่งใบตองให้อ่อนตัวลง
           - Leave the banana leaves to dry and soft.

     4.  ตัดส่วนก้านใบตองออก
           - Cut the banana leaves stalks.

     5.  ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 1.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
           - Tear or cut banana leaves to approximately 1.5 inches wide and 6 inches long.        

     6.  พับใบตอง 2 ทบ ทั้ง 2 ด้าน จนมาบรรจบที่กึ่งกลางดังรูป (พับจำนวน 3 กลีบ ต่อ 1 ตับ)

           - Fold banana leaves inwards 2 times on each side till they meet the center
           as shown in the picture.
     
        
       
     7.  นำใบตองที่พับแล้วมาวางซ้อนให้ลดหลั่นกัน 3 ชั้น
           - Overlap folded banana leaves in 3 layers            

     8.  วางแต่ละตับลงบนฐานกระทงที่เตรียมไว้
           - Place each set of folded banana leaves on the prepared banana trunk
        

     9.  ฉีกหรือตัดใบตองขนาดความกว้าง 2.5 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว โดยประมาณ
           - Tear or cut banana leaves to approximately 2.5 inches wide and 6 inches long
        

     10.  พับตามขั้นตอนข้อ 5 จากนั้นพับปลายทั้ง 2 ด้านเข้าหากันเพื่อทำเป็นฐาน จะได้กลีบที่ตั้งตรง
             - Do the same as No. 5. Then, pull each side towards each other to make a base.
             You will get an 
upright petal like in the picture.
             


     11.  วางกลีบลงบนฐานกระทงดังภาพ
             - Place the petals onto the Krathong’s base.
            

     12.  ประดับกระทงด้วยดอกไม้ ธูป และเทียน ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
             - Decorate your Krathong by placing some flowers, candles, joss sticks, and coins.
             - Your Krathong is now completed.
   

  • Goddess of water - พระแม่คงคา
  • Leave Vessel - กระทง
  • Full moon - พระจันทร์เต็มดวง
  • Flower - ดอกไม้
  • Banana leaf - ใบตอง
  • Candle - เทียน
  • Joss stick - ธูป
  • Firework - ดอกไม้ไฟ

    สำหรับวิธีการทำกระทงข้างต้นนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำแบบง่ายๆ ที่ทุกท่านสามารถลองทำตามได้ค่ะ
ขนาดของกระทง รวมถึงขนาดใบตองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและตามความชอบค่ะ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านทุกท่านนะคะ แล้วเจอกันใหม่บทความหน้าค่ะ  อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ