วิธิที่ใช้ " ชม" แทนคำว่า VERY GooD!

  • You  are getting better every.        คุณทำได้ดีขึ้นทุกวันเลยนะ
  • You outdid yourself today.             เธอทำได้ดีกว่าเดิมที่เคยนะ
  • You've just mastered that.             คุณเทพในเรื่องนี้จริงๆ
  • You did that very well.                     คุณทำได้ดีจริงๆ
  • You certainly did well today.          วันนี้คุณทำได้ดีจริงๆ


      By @Topica NATIVE

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ