>

วิธีที่จะบอกว่า-ไม่ชอบ

Image

วิธีที่จะบอกว่า " ไม่ชอบ "

  • I dislike it.                                                   ฉันไม่ชอบมัน
  • I'm not fond of it.                                     ฉันไม่ชอบมัน
  • I pass.                                                         ฉันขอผ่านละกัน
  • I'm not into it.                                           ฉันไม่ชอบน่ะ
  • That's not for me.                                     มันไม่ใช่สำหรับฉันน่ะ
  • I'm not a big fan of it.                               ฉันไม่ได้ชอบมันมากขนาดนั้น
  • I'm not partial about that.                       ฉันไม่ค่อยชอบมันน่ะ
  • I have had enough.                                   ฉันว่าฉันพอเเล้วล่ะ
  • I dont appreciate that.                             ฉันไม่ชอบ


  By @TOPICA NATIVE

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ