>

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า-หรือ-Covid-19

Image

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19

วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19

- ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง (โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด)

- ไม่การใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

- ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่

- งดสัมผัสตา จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ

- เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน

- รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง (ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก)

- ควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

- หลังจากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน
หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว
และแจ้งรายละเอียดว่าเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม

Cr. PASA24.COM

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ