ศัพท์น่ารู้จากข่าวเศรษฐกิจ

Slip out of hand
ลื่นหลุดไปจากมือ = โอกาสลอยไปถ้าเราไม่รีบคว้าไว้

Middle Income Trap =  กับดักเศรษฐกิจที่ประเทศเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
อย่างประเทศไทยเราก็ติดกับดักนี้มาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว แล้วจะติดเรื่อย ๆ ไปอีก
วัดได้จาก
ข้อมูลอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP growth) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capita) 

"the currency has become almost a yen-like safe haven"
Safe haven คือที่หลบภัยในการลงทุน
ได้แก่ ทองคำ พันธบัตรรัฐบาล (ฺbond) เงินฟรังส์สวิส (CHF) เงินเยนญี่ปุ่น (JYP) หุ้นในตลาดใหญ่และเงินบาทไทย
Million = 1,000,000 (10 ยกกำลัง 6) หรือ 1 ล้าน
Billion = 1000,000,000 (10 ยกกำลัง 9) หรือ 1 พันล้าน
Trillion = 1,000,000,000,000 (10 ยกกำลัง 12) หรือ 1 ล้านล้าน


ที่มา https://www.bot.or.th

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ