Adopting-VS-Adapting-an-Instrument-ความแตกต่างในการใช้เครื่องมือระหว่าง-Adopting-vs-Adapting-ในเชิงงานวิจัย

Image

Adopting VS. Adapting an Instrument - ความแตกต่างในการใช้เครื่องมือระหว่าง Adopting vs. Adapting ในเชิงงานวิจัย

Adopting VS. Adapting an Instrument

อาจจะมีหลายๆท่านที่สงสัยระหว่างการนำเครื่องมือวิจัยมาใช้ และอาจจะสับสนกับคำว่า adopt vs. adapt ในเชิงการใช้ ดังนั้นเรามาดูว่าการใช้เครื่องมือสามารถแบ่งแยกออกมาดูได้อย่างไร
 
1.      การใช้เครื่องมือ Adapt
การใช้เครื่องมือค่อนข้างง่ายและไม่ซ้ำซ้อน  แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องมือแต่ก็อาจมีการดัดแปลงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าการใช้เครื่องมือต้องมีการปรับเล็กน้อย แต่คำถามยังต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องอ่านเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสอบถาม เมื่อมีการใช้เครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอธิบายเครื่องมือในส่วนเครื่องมือของบทที่ 3 (Methodology) ในคำอธิบายรวมถึง
§  ผู้พัฒนาเครื่องมือ
§  ใครเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือ
§  การศึกษาอื่น ๆ ที่มีการใช้เครื่องมือ
 
2.      การปรับเครื่องมือ Adopt
การปรับใช้เครื่องมือโดยสำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้เครื่องมือ ในสถานการณ์นี้ ผู้วิจัยติดตามการออกแบบทั่วไปของเครื่องมืออื่น แต่เพิ่มรายการเอารายการออกและ / หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแต่ละรายการอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปรับใช้เครื่องมือนั้นคล้ายกับการพัฒนาเครื่องมือใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่นักวิจัยต้องเข้าใจหลักการสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือที่จะอธิบายในขั้นตอนต่อไป
เมื่อปรับเครื่องมือผู้วิจัยควรรายงานข้อมูลเดียวกันในส่วนเครื่องมือเช่นเดียวกับเมื่อใช้เครื่องมือ

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ