Idiom about crocodile

สวัสดีคะ วันนี้มี idiom ที่น่าสนใจมานำเสนอคะ 

เป็น idiom ที่เกี่ยวกับ crocodile หรือจระเข้ 

คือคำว่า to weep crocodile tears คะ 

สำนวนนี้แปลว่า บีบน้ำตา หรือแกล้งร้อง 

สำนวนนี้เป็น verb คะ มีตัวอย่างการใช้ดังนี้ 

Judy was not very hurt but she wept crocodile tears. จริงๆแล้ว จูดีไม่ได้เจ็บอะไรเลย แต่เธอแกล้งบีบน้ำตาไปอย่างนั้นเองแหละ 

The greedy wife wept crocodile tears over husband's death. ภรรยาจอมละโมบพยายามบีบน้ำตาแสดงความอาลัยรักแด่สามีที่จากไป 

ประโยคที่ 2 นั้นจะเห็นได้บ่อยๆในละครน้ำเน่าของไทย

ยังไงขอจบเรื่องสำนวนนี้เพียงเท่านี้คะ 

ขอบคุณคะ 

 

 

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ