My bio

สวัสดีครับเป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ, วิชาโทการแปล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่4ครับ GPA 3.25 ลงเรียนวิชาการแปลมาแล้วหลายตัวครับ
กำลังหางานทำเพื่อนสั่งสมประสบการณ์ครับ มั่นใจว่าสามารถทำงานแปลได้ในหลาย ๆด้านครับ เพราะว่าอยู่กับการแปลภาษาอังกฤษและไทยมาตลอด4ปี

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ