receipt และ debt คนอ่านผิดกันเยอะ

Receipt/ Debt  เป็นคำอีกหนึ่งชุดที่หลายๆคนมั่นใจในการออกเสียง แต่จริงๆแล้วมักอ่านผิดกันประจำแบบไม่รู้ตัว 

          1.  “receipt” คำนี้มีความหมายว่า ที่แปลว่า “ใบเสร็จ” การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องคือ 

“รี-ซีท” ไม่ได้ออกเสียงว่า“รี-ซิพท์” ตามที่อ่านกัน คำๆนี้เป็นคำที่หลายๆคนเข้าใจและอ่านคำนี้ผิดอยู่บ่อยๆ ขอแนะนำหลักในการจำดังนี้คำที่ลงท้ายด้วย “pt” จริงๆแล้วไม่ต้องออกเสียงตัวp" ค่ะ

      2. “debt” แปลว่า “หนี้สิน” การอ่านคำนี้ให้อ่านออกเสียงว่า "เด็ท" ไม่ใช่ออกเสียงว่า "เด็บ" ตามที่หลายๆคนอ่านกัน ซึ่งหลักในการจำเหมือนกันกับคำว่า "receipt" ซึ่งไม่ให้ออกเสียงตัว "p" ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย “bt” จะไม่ออกเสียงตัว “b” เช่นเดียวกันค่ะ 

 

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ