แปลจังหวัดในประเทศไทยเป็นภาษาจีน พร้อมคำอ่าน


77 จังหวัดในประเทศไทย เขียนเป็นภาษาจีนอย่างไร ออกเสียงอย่างไร
วันนี้เราให้นักแปลคนจีน แปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ลองออกเสียงและนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ
ภาคเหนือ 北部 เป่ย ปู้
จังหวัดเชียงราย清莱府 (ชิง ไหล ฝู่)
จังหวัดเชียงใหม่清迈府 (ชิง ม่าย ฝู่)
จังหวัดน่าน 难府 (น่าน ฝู่)
จังหวัดพะเยา 帕瑶府(พ่า เหยา ฝู่)
จังหวัดแพร่ 帕府(พ่า ฝู่)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 夜丰颂府 (เย่ เฟิง ซ่ง ฝู่)
จังหวัดลำปาง 南邦府(หนาน ปาง ฝู่)
จังหวัดลำพูน 南奔府 (หนาน เปิน ฝู่)
จังหวัดอุตรดิตถ์ 程逸府 (เฉิง อี้ ฝู่)
ภาคกลาง 中部 จง ปู้
กรุงเทพมหานคร 曼谷 (ม่าน กู่)
จังหวัดกำแพงเพชร甘烹碧府(กาน เพิง ปี้ ฝู่)
จังหวัดชัยนาท 猜纳府(ชัย น่า ฝู่)
จังหวัดนครนายก 坤西府(那空那育)(คน ซี ฝู่(น่า คง น่า ยวี่))
จังหวัดนครปฐม 佛统府(ฝอ ถ่ง ฝู่)
จังหวัดนครสวรรค์北榄坡府(那空沙旺)(เป่ย หล่าน พอ ฝู่(น่า คง ซา ว่าง))
จังหวัดนนทบุรี 暖武里府(หนวน อู๋ หลี่ ฝู่)
จังหวัดปทุมธานี 巴吞他尼府 (ปา ทุน ทา หนี ฝู่)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา大城府(阿育他耶)(ต้า เฉิง ฝู่ (อา ยวี่ ทา เย))
จังหวัดพิจิตร 披集府 (พี จี๋ ฝู่)
จังหวัดพิษณุโลก彭世洛府(เผิง ซื่อ ลั่ว ฝู่)
จังหวัดเพชรบูรณ์碧差汶府(ปี้ ชา เหวิน ฝู่)
จังหวัดลพบุรี 华富里府 (หวา ฟู่ หลี่ ฝู่)
จังหวัดสมุทรปราการ 北榄府 (เป๋ย หลาน ฝู่)
จังหวัดสมุทรสงคราม夜功府 (เย่ กง ฝู่)
จังหวัดสมุทรสาคร 龙仔厝府(หลง จั่ย ชั่ว ฝู่)
จังหวัดสิงห์บุรี 信武里府(ซิ่น อู๋ หลี่ ฝู่)
จังหวัดสุโขทัย 素可泰府(สู้ เข่อ ไท่ ฝู่)
จังหวัดสุพรรณบุรี素攀武里府(สู้ พัน อู๋ หลี่ ฝู่)
จังหวัดสระบุรี 北标府(เป่ย เปียว ฝู่)
จังหวัดอ่างทอง 佛统府 (ฝอ ถง ฝู่)
จังหวัดอุทัยธานี 乌泰他尼府(อู ไท ทา หนี ฝู่)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) 东北部 ตง เป่ย ปู้
จังหวัดกาฬสินธุ์ 加拉信府 (เจีย ลา ซิ่น ฝู่)
จังหวัดขอนแก่น 孔敬府 (ข่ง จิ้ง ฝู่)
จังหวัดชัยภูมิ 猜也奔府 (ชัย เหย่ เปิน ฝู่)
จังหวัดนครพนม 那空帕农府 (น่า คง พ่า น้ง ฝู่)
จังหวัดนครราชสีมา 呵叻府 (เคอ เล่อ ฝู่)
จังหวัดบึงกาฬ 汶干府 (เหวิน กาน ฝู่)
จังหวัดบุรีรัมย์ 武里南府 (อู๋ หลี่ หนาน ฝู่)
จังหวัดมหาสารคาม 玛哈沙拉堪府(หม่า ฮา ซา ลา คาน ฝู่)
จังหวัดมุกดาหาร 莫达汉府(ม่อ ต๋า ฮั่น ฝู่)
จังหวัดยโสธร 益梭通府 (อี้ ซัว ทง ฝู่)
จังหวัดร้อยเอ็ด 黎逸府 (หลี อี้ ฝู่)
จังหวัดเลย 黎府 (หลี ฝู่)
จังหวัดสกลนคร 色军府 (เซ่อ จุน ฝู่)
จังหวัดสุรินทร์ 素辇府 (ซู่ เหนียน ฝู่)
จังหวัดศรีสะเกษ 四色菊府(ซื่อ เซ่อ จวี๋ ฝู่)
จังหวัดหนองคาย 廊开府 (หลัง คาย ฝู่)
จังหวัดหนองบัวลำภู 廊磨喃蒲府(หลัง หมอ หนาน ผู ฝู่)
จังหวัดอุดรธานี 乌隆他尼府(อู หลง ทา หนี ฝู่)
จังหวัดอุบลราชธานี 乌汶府 (อู เหวิน ฝู่)
จังหวัดอำนาจเจริญ 安那乍能府 (อัน น่า จ้า เหนิง ฝู่)
ภาคตะวันออก 东部 ตง ปู้
จังหวัดจันทบุรี 尖竹汶府(เจียน จู๋ เหวิน ฝู่)
จังหวัดฉะเชิงเทรา 北柳府 (เป๋ย หลิว ฝู่)
จังหวัดชลบุรี 春武里府(ซุน อู๋ หลี่ ฝู่)
จังหวัดตราด 达叻府 (ต๋า เล่อ ฝู่)
จังหวัดปราจีนบุรี 巴真武里府(ปา เจิน อู๋ หลี่ ฝู่)
จังหวัดระยอง 罗勇府 (หลัว หย่ง ฝู่)
จังหวัดสระแก้ว 沙缴府 (ซา เจี๋ยว ฝู่)
ภาคตะวันตก 西部 ซี ปู้
จังหวัดกาญจนบุรี 北碧府 (เป่ย ปี้ ฝู่)
จังหวัดเพชรบุรี 佛丕府 (ฝอ พี ฝู่)
จังหวัดราชบุรี 叻丕府 (เล่อ พี ฝู่)
จังหวัดตาก 达府(来兴府) (ต๋า ฝู่(ไหล ซิง ฝู่))
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 班武里府(巴蜀)(ปาน อู๋ หลี่ ฝู่(ปาน อู๋หลี่))
ภาคใต้ 南部 หนาน ปู้
จังหวัดกระบี่ 甲米府 (เจี๋ย หม๋ ฝู่)
จังหวัดชุมพร 春蓬府 (ชุน เผิง ฝู่)
จังหวัดตรัง 董里府 (ต๋ง หลี่ ฝู่)
จังหวัดนครศรีธรรมราช 洛坤府 (ลั่ว คน ฝู่)
จังหวัดนราธิวาส 陶公府(那拉提瓦(เถา กง ฝู่(นา ลา ถี วา))
จังหวัดปัตตานี 北大年府 (เป่ย ต้า เหนียน ฝู่)
จังหวัดพังงา 攀牙府 (พาน หยา ฝู่)
จังหวัดพัทลุง 博达伦府 (ป๋อ ต้า หลน ฝู่)
จังหวัดภูเก็ต 普吉府 (ฝู่ จี๋ ฝู่)
จังหวัดระนอง 拉廊府 (ลา หลัง ฝู่)
จังหวัดสตูล 沙敦府 (ซา ตุน ฝู่)
จังหวัดสงขลา 宋卡府 (ซ่ง ขา ฝู่)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 素叻府(สู้ เล่อ ฝู่)
จังหวัดยะลา 也拉府 (เหย่ ลา ฝู่)

ทุกครั้งที่ Copy ข้อความไปเผยแพร่ต่อ รบกวนให้เครดิต Pasa24.com ด้วยนะคะ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ