ฟอนต์ภาษาพม่า วิธีติดตั้งฟอนด์ภาษาพม่า เครื่อง PC/Notebook

ฟอนต์ภาษาพม่า

ฟอนด์ภาษาพม่าที่นิยมใช้คือ ZawgyiOne2008

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1n_Vppzo1zB9JAwPheN398SI3hHVIcH6B


วิธีการติดตั้ง

เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว ให้คัดลอกและเปิดที่ drive c
C:\Windows\Fonts
จากนั้นก็วางไฟล์นี้ลงในโฟลเดอร์ Fonts ได้เลย แล้วก็สามารถใช้ภาษาพม่าที่ต้องการได้เลย