เมนูอาหารภาษาอังกฤษ,จีน พร้อมคำอ่าน

Clear glass noodle soup.
粉丝清汤
(ฝั่น ซือ ชิง ทาง )
แกงจืดวุ่นเส้น
--------------------

Clear Soup with Bean Curd and Minced Pork.
碎猪肉豆腐清汤

( ซ่วย จู โย่ว โต้ว ฟู่ ชิง ทาง )
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
--------------------
Clear Soup with Vegetables and Meatballs.
肉丸子清汤

( โย่ว หวาน จื่อ ชิง ทาง )
แกงจืดลูกชิ้น
-------------------
Seafood Clear Soup.
什锦海鲜清汤

( สือ จิ่น ไห่ เซียน ชิง ทาง )
แกงจืดรวมมิตรทะเล
-------------------

Stuffed Bitter Gourd in Clear Soup.
苦瓜酿肉清汤

( ขู่ กวา เนี่ยง โย่ว ชิง ทาง )
ต้มจืดมะระยัดหมูสับ
--------------------
Hot and Sour Prawn Soup.󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
冬荫功汤

( ตง ยิน กง ทาง )
ต้มยำกุ้ง
-------------------
Hot and Sour Seafood Soup.󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
冬荫海鲜汤

( ตง ยิน ไห่ เซียน ทาง )
ต้มยำทะเล
-----------------
Crispy Fish Soup.
冬荫脆鱼汤

( ตง ยิน ช่วย ยวี ทาง )
ต้มยำปลากรอบ
------------------
Green Curry with Fresh Fish Balls.
七星飞刀鱼丸绿咖喱汤

( ชี ซิง เฟย เตา ยวี หวาน ลวี่ กา หลี ทาง )
แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย
-------------------
Thai Green Chicken Curry.
绿咖喱鸡肉汤

( ลวี่ กา หลี จี โย่ว ทาง )
แกงเขียวหวาน
------------------
Yellow Curry with Chicken.
黄咖喱鸡肉汤

( หวง กา หลี จี โย่ว ทาง )
แกงกะหรี่
------------------
Massaman Curry.
玛莎曼咖喱汤

( หม่า ซา มั่น กา หลี ทาง )
แกงมัสมั่น
-----------------
Jungle Curry.
鱼辣清汤

( ยวี ล่า ชิง ทาง )
แกงป่า
-----------------

Red Curry with Roasted Duck.
烤鸭辣汤

( เข่า ยา ล่า ทาง )
แกงเผ็ดเป็ดย่าง
------------------
Panaeng Curry with pork.
帕能咖喱猪肉汤

( พ่า เหนิง กา หลี จู โย่ว ทาง )
แพนงหมู

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ