ว่าด้วยเรื่อง Future Tense ทั้งหลายแล

Future Simple (will + v.inf.) จะไม่ชอบอย่างนึงเวลาไปอ่านของชาวบ้านแล้วเค้าเขียนว่า will + v.1 เพราะ v.1 นั้นอาจจะเป็นรูปเติม-s หรือ-es ได้น่ะสิ มันไม่เป๊ะเราจึงไม่นิยม infinitive ดีกว่า เข้าใจมากกว่าตั้งเยอะ

ใช้ยังไง อนาคต ทำนาย ทั่ว ๆ ไป ใช้หลัง I think แน่นอน เช่น

I think I will go abroad next year.

I think it’s going to rain. ก็ได้ถ้าเห็นว่าฝนตั้งเค้ามาแล้ว มืดครึ้มทีเดียวเชียง

You will see. เดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน หรือ เดี๋ยวก็รู้

Time will tell. เวลาจะบอกเราเอง เมื่อถึงเวลาเราก็จะรู้ได้เอง (นึกถึงเพลงอุทาดะ ฮิคารุ เมื่อชาติที่แล้ว)

แน่กว่า future simple ก็ต้อง be going to + v.inf. ตั้งใจว่าจะทำ หรือว่ามีบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อว่าจะเกิดบางอย่างค่อนข้างแน่นอน เช่น

Look at those clouds! It’s going to rain for sure. ดูเมฆเดะเฮ้ย ฝนตกแหงม ๆ (ไม่ตกให้เตะอะไรประมาณนั้น)

I’ve bought sugar, flour, chocolate, almond, and cashew nut. We’re going to bake some cookies!

I’m going to go to Europe next year. (I’ve planned to)

แน่กว่า be going to ก็ต้อง present continuous เจ้าเก่าเนี่ยแหละ ใช้บอกอนาคตได้ด้วย

Today at 2 p.m. I’m seeing my dentist. I’m so scared. นัดหมอไว้ตอนสองโมง

I can’t go shopping with you. I’m studying with Aj. Kanoonz at 5 after school. ไปช้อปด้วยไม่ได้หรอก นัดเรียนกับครูขนุนส์เอาไว้

สรุป future simple > be going to > present continuous เรียงเป็น % การเกิดก็ประมาณ 50% > 75% > 90% ต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้กับความไม่แน่นอน (uncertainty) ด้วย เพราใครจะไปรู้เผื่อแมวใครตกกำแพงขี้แตกต้องรีบกลับไปดูใจโดยด่วนอะไรประมาณนั้น หรือแมวที่บ้านจะคลอดลูก

future continuous จะบอกว่าเหมือน past continuous เลยแหละ แต่ว่าย้ายไปเกิดในอนาคตก็เท่านั้น

When I get home this evening, my mom will be working out in the living room. ตอนฉันกลับไปบ้านเย็นนี้ แม่ก็คงจะกำลังออกกำลังกายอยู่ในห้องรับแขก

At 10 tomorrow I will be working on the annual report, so if nothing is urgent, just let me do my work.

ตอนสิบโมงพรุ่งนี้ฉันก็คงจะกำลังทำรายงานประจำปีอยู่ ดังนั้นถ้าไม่มีอะไรเร่งด่วนก็ให้ฉันทำงานนะ อย่ารบกวนเด้อ เดี๋ยวเหวี่ยง

แค่นั้นเอง จะกำลังเกิดขึ้นในอนาคต “จะกำลัง...” แค่นี้ไม่ยาก

future perfect เหมือนกับ past perfect ทุกประการคือ “เกิดก่อนอีกเหตุการณ์ในอนาคต” แทนที่จะเป็นอดีต (สำหรับ past ก็ต้องอดีตสิ) แต่ว่าต้องคู่กับ present simple นะจะบอกให้

When I go to bed tonight, I will have finished my homework.

By the time she turn 20, she will have fallen in love with someone.

ก่อน 20 หล่อนก็คงจะต้องตกหลุมรักใครสักคนนึงเป็นแน่แท้

By 2050, the world will have been so polluted that we have to migrate to another planet.

ก่อนปี 2050 โลกก็คงจะสกปรกเต็มไปด้วยสารพิษเสียจนเราจะต้องย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่น

*by แปลว่า “ก่อน” อย่าลืมนะจ๊ะ ไม่ใช่ภายในอย่ามั่วนะ

Submit your work by Friday. ไม่เท่ากับ Submit your work within Friday.

สุดท้ายและน่าจะท้ายสุดแล้วแบบครบ ๆ ไม่น้ำจิ้มมากคือ future perfect continuous (will + have + been + v.ing)

ที่แค่ “เกิดก่อนอย่างต่อเนื่อง/เป็นเวลา ก่อนอีกเหตุการณ์ในอนาคต” แค่นั้นเอง ง่ายจะตาย

By the time I get promoted, I will have been working at this company for more than 5 years. (ตอนที่ฉันได้เลื่อนขั้นนะ ฉันก็คงจะทำงานที่บริษัทนี้มาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี)

By 2020, I will have been seeing Tommy for 10 years. (ก่อนปี 2020 ฉันก็คงจะคบกับ Tommy มาแล้วเป็นเวลา 10 ปี)

มีอีกสองประเด็นที่ออกสอบบ้าง รู้ไว้ใช่ว่าถ้าครูเยอะข้อสอบก็อาจจะมีได้ that is to say

present simple ที่บอกอนาคต เช่น timetable, schedule, หนังเริ่ม, รถไฟออก,​ การแสดงเริ่ม ฯลฯ

เพราะฝรั่งเค้าตรงเวลา ก็แค่นั้น for example

Hurry up! The train leaves in 5 minutes.

We’d better set out now. The show starts at 10 sharp.

แล้วก็พวกเกือบจะ เช่น

be about to, be on the point/verge of + v.ing

Ex. I’m about to go home now if you don’t turn up.

Ex. I’m on the point of researching some new drugs.

Ex. He is on the verge of becoming the Nobel Prize nominee. A few more steps and he’ll nail it.

แต่อย่างไรก็ดี be about to ใช้บ่อยสุด in my opinion ภาษาพูด อีกสองตัวจะเจอน้อยกว่า

พอเหอะ เยอะแล้ว ไปละ ว่าง ๆ จะมาบ่นใหม่สนอง need คนบ้าพิมพ์

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ