หมาจรจัด vs แมวจรจัด

ทุกวันนี้มีหมาจรจัดและแมวจรจัดมากมายเหลือเกินในกรุงเทพ และในหลายๆ ประเทศ

คำว่าหมาจรจัดและแมวจรจัด ภาษาอังกฤษใช้ว่า

Stray dog-หมาจรจัด

Stray cat-แมวจรจัด

ลองมาดูรากศัพย์ของคำว่า Stray มาจาก Astray

Astray แปลว่า หลงทาง พลัดหลง (ความหมายจาก Longdo Dict)

คำว่า หมาจรจัด ยังสามรถใช้คำว่า Feral dog

คำว่า Feral แปลว่า ไม่เชื่อง ดุร้าย=wild=untamed=fierce

ลองมาดูตัวอย่างประโยค กันคะ

In some countries, stray dogs are killed for food annually.

ในบางประเทศ หมาจรจัดถูกฆ่าเพื่อใช้ทำอาหาร

ขอบคุณความรู้ดีๆ จาก LONGDO Dict

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ