ทำอย่างไร ให้บุตรหลาน ชอบภาษาอังกฤษ

เป็นที่ทราบกันว่า การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะเป็นภาษาสากล มานานหลายปี

ระบบการศึกษาของไทย ได้บรรจุ วิชาภาษาอังกฤษ เข้าในหลักสูตร ตั้งแต่ระดับประถมปลาย เสมือนเพิ่มมาอีก 1 ภาษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเล่าเรียน แต่ก็ยังน้อยอยู่ เมื่อเทียบกับภาษาไทย ที่เป็นภาษาประจำชาติ

การเรียนรู้ ฝึกฝน และท่องจำ เป็นบันไดก้าวแรก ให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ เสริมทักษะให้มากขึ้นต่อไป เช่น บางโรงเรียน ครู ให้การบ้านประจำวันกับนักเรียน คือเตรียมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คนละ 5 คำ แล้วนำมาพูด หน้าห้องเรียนในวันถัดไป ให้ทุกคนได้รับรู้ไปพร้อมกัน ประมาณว่า วันนี้ ศัพท์อังกฤษวันละ 5 คำ ขอเสนอคำว่า ....

อยู่ที่บ้าน ก็สำคัญไม่น้อย ถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดี จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง จะทำให้เด็ก มีความก้าวหน้า ทางด้านภาษา ได้ดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การจัดให้มี หนังสือนิทาน หนังสือการ์ตูน หนังสืออ่านเล่น ที่เป็นภาษาอังกฤษ แยกไว้เป็นหมวดหมู่ บนตู้ชั้นหนังสือ นอกเหนือจาก ตำราเรียน เอาไว้อ่านยามว่าง รวมถึงการพาเด็ก ดูรายการทีวี เกี่ยวกับเด็กๆ ในช่องต่างประเทศ แล้วค่อยๆ ออกห่างจากตัวเด็ก เพื่อให้เขาเรียนรู้ และซึมซับด้วยตัวเอง

เด็กส่วนใหญ่ในวัยนี้ จะชอบของเล่น และเกมต่างๆ ตามวัยของพวกเขา ผู้ปกครอง สามารถจัดหา สแคร็ปเบิ้ล ( Scrabble) เกมต่อคำภาษาอังกฤษ มาเพิ่มพูนทักษะ เล่นให้เพลิดเพลิน และสนุกไปด้วยกันได้ หรือถ้ามีกิจกรรมนอกบ้าน การไปดูนิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ก็เป็นทางเลือกที่ดี

พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เหมือนเขาได้ถูกปลูกฝัง เพาะบ่ม ให้มีความรู้ ความคุ้นเคยทางด้านภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว ก็จะเกิดเป็นความชอบ ความสนใจ หรือความถนัด หนทางการเลือกเรียนแบบหลักสูตรอินเตอร์ก็ตามมา หรืออาจเป็นเพียงเรียนพิเศษเพิ่มเติมตามสถาบันสอนภาษา ก็เป็นไปได้นั่นเอง.

How to make your child like English

English communication has spread around the world because it has been a universal language for many years. Thailand’s education system has packed English courses offered in the curriculum from the high school level as if 1 additional language is used as a tool for studying, but still, few, compared to Thai is the national language right now.

Memorizing and Learning are the first steps to understanding later. For example, in some schools, teachers give the students daily homework, namely preparing English vocabulary 5 words each and speaking in front of the classroom the next day, letting everyone acknowledge and understand together. Its phrase “Today English has presented 5 words a day, let's propose the word .... "

Home living is important. It’s promoted as well by parents who will make their children progress in language as well, whether it's provided storybooks, comic books, or playbooks separated into categories on the bookcase, besides the textbooks. Reading at leisure, including taking children to watch TV shows on international channels and gradually moving away from them so that they can learn and absorb themselves.

At this age, most children will prefer toys and games according to their age. The parents can provide scrabble, a game per English word to enhance their skills. You can enjoy playing and having fun together, or if you have something outdoors visiting the Science and Technology Knowledge Exhibition is a good choice.

When they grow up to be teenagers that were cultivated, nurtured, educated, and focused on some familiarity with English can be a preference, interest, or aptitude for them. The choice of an inter-course follows, or perhaps just an additional special course at a language institutionalso.