ทำอย่างไรจึงจะเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

บางทีการเขียนถูก Grammar เป๊ะนั้นก็ง่าย แต่จะให้มันฟังดู natural ยากที่สุด เพราะทำไมรู้หรือไม่


1. ต้องรู้หลัก (เหมือนทนายที่ต้องรู้กฎหมาย) จำไม่ได้เปิดไปดูได้ But you have to keep those rules in mind when you say or write something.

2. Flight hours ต้องมากพอ ชั่วโมงบิน > ทำให้เรารู้ว่าบางอย่างมันไม่ใช่ แม้ว่าเราจะไม่รู้หลักหรือกฏใด ๆ จากในข้อ 1

3. Flight hours เพิ่มได้จากการฟัง + อ่าน + เห็น หรือใดๆ ก็ตามที่เป็น input

4. แต่ input นั้นจะไม่มีประโยชน์หากเรายังไม่สามารถต่อยอดได้=incomprehensible input รับมาก็เท่านั้นเพราะมันยังไม่ Get

5. แต่ก็อย่านึกว่ามันไร้ค่าเสียทีเดียวสมองเราบันทึกเอาไว้แหละ สักวันมันอาจจะปิ๊งขึ้นมาแบบ intuition if you know what it is and know what I mean

6. การอ่านคือและยังคงเป็น Reading is still and has always been the best way to learn languages (so far) ดังนั้นก็อ่านกันเสียเถอะและเลิกว่าๆ ตัวเองโง่ ด่าตัวเองว่าเพราะขี้เกียจเถอะ บางคนฉลาดแต่ขี้เกียจก็โง่ อันนี้ช่วยไม่ได้ and there’s no shortcuts as far as I’m concerned คงต้องให้มี chip ฝังเข้าไปในสมองแล้ว Get ทันทีแบบในการ์ตูนเรื่อง Doraemon (ที่มีน้องสาวชื่อโดรามี่ ไม่ใช่ “โดเรมี่”

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ