การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไร?

คำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาป่วย และลาอื่น ๆ

 1. leave=การลางาน/ลาหยุด/ลาพัก
 2. sick leave= ลาป่วย
 3. annual leave= ลาหยุดประจำปี
 4. private/personal leave= ลากิจ
 5. marriage leave= ลาแต่งงาน
 6. maternity leave= ลาคลอด
 7. ordination leave= ลาบวช
 8. family care leave/family responsibility leave= ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว
 9. compassionate leave= ลาหยุดเมื่อคนในครอบครัว/ญาติป่วยหนักหรือเสียชีวิต
 10. military service leave= ลาไปรับราชการทหาร
 11. eave of absence letter= จดหมาย/ใบลางาน
 12. leave application form= ใบลา
 13. medical certificate= ใบรับรองแพทย์
 14. call in sick= โทรลาป่วย

ตัวอย่างประโยคในการลาป่วย และลาอื่น ๆ ภาษาอังกฤษ

 1. He has taken sick leave because she is down with the flu. เขาลาป่วยเพราะเป็นไข้หวัด
 2. I took my personal leave to do some errands yesterday. เมื่อวานนี้ฉันลากิจไปทำธุระ
 3. He will be on his marriage leave next month. เขาจะลาแต่งงานเดือนหน้า
 4. You are allowed to take maternity leave before 1 month of your childbirth. คุณได้รับอนุญาตให้ลาคลอดก่อนวันกำหนดคลอดบุตร 1 เดือน
 5. I have got a bad cough. ฉันมีอาการไออย่างรุนแรง


การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ถือเป็นการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน การเรียนรู้วิธีเขียนจดหมายให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสุภาพถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเขียนจดหมายส่งเจ้านาย หรือส่งครูได้อย่างถูกต้องนะคะ สำหรับหัวข้อการเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ หมดเพียงเท่านี้ บทความหน้าแอดมินจะหยิบยกเรื่องในมาแบ่งปันกัน ฝากติดตามด้วยนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก: nowiloveenglish.com
ต้องการแปลภาษา อัปโหลดไฟล์ประเมินราคาได้ที่ www.pasa24.com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ