Are you introvert or extrovert ?

วันนี้ เรามาดูกันคะ ว่า คุณมีบุคคลิกแบบไหน Introvert หรือ extrovert

Extrovert เป็นบุคคลิกของคนที่เปิดเผย หรือผู้ที่เอาใจใส่กับสิ่งแวดล้อมภายนอก แต่มักจะสนใจอะไรไม่ค่อยได้นาน ร่าเริงชอบเข้าสังคม ชอบอยู่กับเพื่อน

ในขณะที่ Introvert เป็นบุคคลิกของคนที่ขี้อาย ชอบอยู่คนเดียว และมักคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน มีโลกส่วนตัวสูง ด้วยเหตุนี้ทำให้เข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไร และมีพรสวรรค์อะไร

บุคคลิกแบบ Extrovert จึงเป็นบุคคลิกเหมือนหมา ในขณะที่ Introvert เปรียบได้กับแมว

แต่อย่างไรก็ตาม Introvert และ Extrovert ต่างก็มีมีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งคู่

แล้วคุณละเป็น Introvert หรือ Extrovert

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ