Indian Giver

ตอนสมัยเด็กๆ เพื่อนๆเคยให้สิ่งของแก่น้องแล้วเอาคืนไหมคะ เชื่อว่าสาวๆ คงจะเคยเป็นบ้าง

คนที่ให้ของแก่คนคนอื่นแล้วขอคืนในภายหลังเรียกว่า Indian Giver คะ


ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ

ตัวอย่างประโยคที่ 1: Don't be an Indian giver. I hate this habit. อย่าเป็นคนที่ให้ของใครแล้วเอากับคืน ฉันรับไม่ได้กับนิสัยแบบนี้

ตัวอย่างประโยคที่ 2: My oldest sister is an Indian giver because she always gives a gift and later wants it back. พี่สาวคนโตของฉันเป็นคนที่ชอบให้ของขวัญแล้วทวงคืนเสมอ


หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะคะ
ขอบคุณรูปภาพประกอบน่ารักๆ จาก http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/03/11/some-new-some-old-8-mainstream-uses-term-indian-giver-159539


สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ