เพิ่มเติมสำหรับ though ที่เป็น adverb

ไหน ๆ ครั้งที่แล้วก็เขียนเรื่อง though, although, even though แล้วก็ขยายความต่ออีกหน่อยดีกว่า

though นอกจากจะตามด้วย clause ได้แล้ว ยังใช้เป็น adv. ได้อีกด้วยนะ

She’s too arrogant sometimes. I like her though. บางครั้งเธอก็ก้าวราว แต่อย่างไรก็ตามฉันก็ชอบเธออยู่ดี (แม้ว่าเธอจะก้าวร้าว ฉันก็ชอบเธอ) ความหมายก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่อยู่ที่การแปล

และ “แต่” (อย่างไรก็ตาม วงเล็บไว้เพราะไม่ใส่ก็ได้ไม่เชื่อลองดู) ที่เป็น adverb นั้นก็มีไม่เยอะที่ควรรู้ที่สุดคือ however, nevertheless, nonetheless ที่สำคัญที่สุด ที่เหลือก็ความหมายเดียวกันแต่อาจจะเจอน้อย หรือบางคนอาจจะไม่เจอเลย เช่น

even so แม้กระนั้น despite that แม้จะเป็นเช่นนั้น (despite + n.) having said that แม้จะกล่าวเช่นนั้นไปก็ตาม anyway, anyhow เยอะแยะ

Despite the rain, I went out to see my new date.

Although it was raining, I went out to see my new date.

It was raining hard. Despite that/However/etc. I went out to see my new date. (ตรงนี้เอา however, though อะไรพวกนี้ได้ แต่ยาว ๆ อย่าง despite that ไม่นิยม

และ despite/in spite of/notwithstanding + n./v.ing

สรุปโครงสร้างตัวอย่าง

Although S + V , S + V

Despite + N , S + V

S + V . However, S + V ใช้ period ประโยคหน้า หรือจะใช้ ; ก็ได้ แต่อย่างลืมเขียน however ตัวเล็ก

ฝากไว้แค่นี้จ้า I hope it’s gonna be useful.