การใช้ even ที่แปลว่า "แม้แต่" ถ้า even though ถึงจะแปลว่า "แม้ว่า" นะจะบอกให้

คันไม้คันมืออยากเขียนเพื่อให้ความรู้นิดหน่อย เหมาะกับคนทุกคนที่จะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จะได้เขียนได้ถูก ครูไม่เหวี่ยงใส่นะจ๊ะ

ไปเห็นเพื่อนเขียนมาแล้วไม่โอเค ไม่อยากจะส่ง direct message ไป เพราะเยอะแล้ว เลยเอามาขยายให้คนอื่นได้รับรู้โดยทั่วกันด้วยจะดีกว่า

even (adv.)=แม้แต่ used to emphasize something

Ex. He never even opened the letter. เขาไม่เคยแม้แต่จะเปิดจดหมายขึ้นอ่านเลย

Ex. It was cold there even in summer. อากาศที่นั่นหนาวมาก แม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนก็ตาม

Ex. Even a child can understand it. แม้แต่เด็กยังเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

หรืออีกแบบนึงคือ used when you are comparing things, to make the comparison stronger ใช้ในกรเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน

Ex. You know even less about it than i do. คุณเองยังรู้หน่อยว่าฉันเสียด้วยซ้ำ

Ex. She’s even more intelligent than her sister. หล่อนเองฉลาดกว่าพี่สาวเสียอีก

even though (conj.)=แม้ว่า=though, although + clause

Ex. I like her, even though she can be annoying at times. ฉันก้ชอบเธอนะ แม้ว่าในบางครั้งนางจะแสนจะน่ารำคาญก็ตามที

ดังนั้นเข้าใจกันใหม่นะจ๊ะ “even” is not equal to “even though” มันไม่เท่ากันนะ หน้าที่ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง even เป็น adverb even though เป็น conjunction (+ clause)