ด้อยโอกาส

เวลาที่เราเขียน Essay นั้น การใช้คำซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆ อาจจะทำให้ Essay นั้นน่าเบื่อ อย่างคำว่า poor people ที่แปลว่าคนจน นั้น สามารถใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้ คือ underprivileged people หรือ disadvantaged people ซึ่งแปลว่า ผู้ด้อยโอกาส

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ

ตัวอย่างประโยคที่ 1: In Thailand, there are many underprivileged people and homeless children. ในประเทศไทยนั้น มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กเร่ร่อนจำนวนมาก

ตัวอย่างประโยคที่ 2 : A lot of disadvantaged children are unwittingly lured into sexual exploitation due to lack of education and economic independence. เด็กด้อยโอกาสจำนวนมากถูกล่อลวงค้าประเวณีนั้นเนื่องจากพวกเขาขาดโอกาสทางการศึกษาและความยากจน

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ