Model Business Letter, Emails

วันนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งมานำเสนอคะ หนังสือชื่อ Model Business Letter, Emails เขียนโดย Shirley Taylor

เล่มนี้เป็นคัมภีร์ Must-have ของคนทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ราคาค่อนข้างสูงนิดนึง ระดับ พันกลาง ๆ แต่โชคดีคือ

เล่มนี้ล่าสุดมีแปลเป็นไทยแล้ว

ยังไงรีบไปซื้อหามาไว้ในครอบครองทั้งอังกฤษและไทย เพื่อความเป็นมืออาชีพในการเขียนติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ หรือในองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

เขียนจดหมายและเอกสารธุรกิจ อย่างมืออาชีพ Model Business Letters

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ