Progeria

เมื่อประมาณเดือนก่อน เพื่อนของผู้เขียนคนหนึ่งได้แนะนำให้ดูรายการ TED Talks ตอนแรกๆก็ไม่ได้นึกสนใจอะไร แต่มีอยู่วันหนึ่่ง ก็ลองเปิดดู

ไปเจอ TED Talks ช่วงของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรค Progeria หรือโรคชราในเด็ก เด็กผู้ชายคนนั้น ชื่อ Sam Berns

โรค Progeria เป็น Rare disease หรือ โรคที่พบน้อยมาก

คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะอายุสั้น และมีความผิดปกติของอวัยวะภายในซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เช่น หลอดเลือดหัวใจโต อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยจะอยู่ที่ 14 ปี บางรายอาจอยู่ได้นานถึง 27 ปี ที่น่าสนใจคือ Sam Berns นั้นไม่เคยท้อแท้กับชีวิตเลย เขาบอกในรายการ TED Talks ว่า ' I have a very happy life' ที่สำคัญคือเขาสามารถไปโรงเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ และใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ 2014 ด้วยวัย 17 ปี

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.doctor.or.th/article/detail/7027


สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ