>

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

Image

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ทุกวันนี้เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงแย่อยู่ ผู้ประกอบการจึงต้องพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

คำว่า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

Turn crisis into opportunity หรือ Turn adversity into opportunity 

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ 

1. To survive an economic downturn, an entrepreneur has to turn crisis / adversity into opportunity. 

วิธีการรับมือกับเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ประกอบการจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 

2. Turning adversity into opportunity allows the leader to transform the corporate culture into sustainable success. 

การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นั้นทำให้ผู้นำองค์กร สามารถปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป 

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ